Tržnice KLID II je pod nepřetržitým celním dohledem od 8. března a podezření, že se v uzavřených prodejních stáncích nachází nelegální zboží, se skutečně potvrdilo. Celníci důkladně zkontrolovali všech třicet stánků.

„Kromě 36 800 ks neznačených cigaret různých značek, jejichž prodejem by stát přišel na daních o bezmála 120 tisíc korun, v nich celníci zajistili i téměř 4600 kusů plagiátů. Jednalo se zejména o textilní výrobky, obuv, koženou galanterii, porušující práva k ochranným známkám světových výrobců a pirátské nahrávky s hudební a filmovou produkcí,“ uvedl Jiří Nejedlý, mluvčí celníků.

Hodnota zajištěného zboží činí bezmála 12 milionů korun. Trestní prověřování i nadále pokračuje s cílem ustanovit pachatele trestné činnosti.

Celníci v nepřetržitém celním dohledu pokračují i nadále, dokud se nepodaří dosáhnout požadovaného stavu a dodržování právních předpisů při prodeji zboží (tzn., že nabídka trhovců bude zahrnovat pouze legální zboží a prodejní stánky budou řádně označeny stanovenými identifikačními údaji.