„Z Grantu KI, který jsme založili v roce 2008, jsme podpořili už celkem 140 projektů v celkové výši 9 milionů 423 tisíc korun. Desítky malých užitečných projektů, ale třeba i projekt revitalizace dětského hřiště v Nových Modlanech v roce 2011 za 1,6 milionu korun. Nebo v roce 2017 nové dětské hřiště v MŠ Zvoneček v Krupce za rovný milion či v roce 2007 projekt revitalizace parku Herty Lindnerové ve spolupráci s UJEP za 400 tisíc korun, na jehož základě město Krupka získala dotace z MŽP a celkovou revitalizaci parku následně provedla. Jen jednou, v roce 2020, musel být Grant kvůli covidu a souvisejícím opatřením zrušen. Jsem rád, že darované peníze vždy splnily svůj účel a všichni je využili pro realizaci svých plánů. Je to pro nás dobrá motivace pro místní komunitu stále něco dělat,“ uvedl ředitel výrobního závodu Knauf Insulation v Krupce Jan Brázda.

I tentokrát se sešly velmi zajímavé projekty ke zlepšení života v Krupce a okolí. Dominují projekty zaměřené na rozvoj dětí, nechybí ale ani projekty myslící na seniory a hendikepované.

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov se chce pomocí workshopů, projektových dnů a exkurzí zaměřit na šíření povědomí o Fair trade produktech a důležitosti využívání lokálních surovin. Do projektu chce kromě žáků zapojit i veřejnost.

Sport Krupka bude moci s pomocí peněz z grantu vyměnit na atletickém stadionu doskočiště na skok vysoký, které už po více než dvaceti letech provozu dosloužilo.

Domov důchodců v Bystřanech se projektem Osa života zaměří na mezigenerační spolupráci. Na předávání životních zkušeností seniorů dětem a pozitivní energie od dětí seniorům. Z projektu vzniknou obrazy, v nichž budou popsány příběhy vždy z jednoho desetiletí a stanou se základem pro kalendář na následující rok.

Pomoci udržet program Podaná ruka má další z grantového příspěvku. Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže v jeho rámci pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, kdy je ohrožen vývoj dětí.

Městská policie Krupka chce dopravní hřiště v ulici Karla Čapka, které dosud využívaly děti jen dopoledne v rámci výuky, zpřístupnit široké veřejnosti i v odpoledních hodinách a o víkendech. Peníze z grantu umožní dovybavit hřiště, takže děti, které nemají vlastní kolo nebo koloběžku, budou mít možnost si je na hřišti půjčit.

Spolek pro záchranu bohosudovských varhan využije peníze z grantu na generální opravu barokních varhan v Bazilice Panny Marie Sedmibolestné.

Na další ročník Modelářské školy, která už má letitou tradici a prošly jí stovky dětí, získává grant Raketo-modelářský klub Krupka.

Středisko Arkadie v Krupce, bude moci po velké rekonstrukci objektu zaměřit pozornost i na úpravu venkovních prostor a zahrady. Peníze z grantu pomohou k tomu, aby mohla do budoucna zahrada sloužit nejen k relaxaci, ale i k terapiím a pracovním aktivitám lidem se zdravotním postižením.

Základní škola a Mateřská škola Krupka uspěla s projektem Malí badatelé. Mikroskopy, lupy, encyklopedie a experimentální sady umožní malým badatelům přiblížit a pochopit vzájemné propojení člověka a přírody.

Zpříjemnit život obyvatelům komunitního domu pro seniory v Žižkově ulici v Krupce pomůže nová pergola. Posezení s lavičkami na přímém slunci nemohli v létě využívat a peníze z grantu to do příštího léta pomo-hou změnit.