Přátelské setkání se letos uskutečnilo v úpořinském středisku Arkadie, resp. v prostorách Krčmy na statku, která sídlí ve stejném objektu. Čestná uznání předávali sponzorům, ale také bývalým zaměstnancům a individuálním dárcům a významným obchodním partnerům jednotliví pracovníci Arkadie. Mezi těmi, kteří přebírali ocenění, byli například také personální ředitel AGC Flat Glass Czech, pan Libor Sehnal, zástupkyně Nadace ČEZ, paní Soňa Holingerová, nebo manažer firmy HM Profis s.r.o. pan Jaroslav Mašín. Na závěr se všichni ocenění se svými předávajícími společně vyfotili.

Po oficiální části se účastníci setkání společně ještě dlouho bavili v Krčmě na statku u výborného občerstvení, připraveného v jednotlivých střediscích Arkadie. Bylo si co povědět, jistě vznikly i nové náměty pro další spolupráci.

Cena Arkadie je udělována od 10. výročí založení této neziskové organizace. Je reprezentována keramickým kachlem vyrobeným v chráněných dílnách a Arkadie ji uděluje významnému sponzorovi uplynulého roku. „Těch, kdo podporují Arkadii, je řada, bez nich by nemohla své služby poskytovat, výběr těch, které ocenit, je vždy poněkud náročné. Každopádně všem patří naše poděkování.“ vysvětluje Lenka Machaloušová, ředitelka společnosti.
Kompletní seznam oceněných a více fotografií nabízí jako vždy webové stránky Arkadie.

Karel Klášterka