Stejně jako v několika minulých letech vyrazili klienti a zaměstnanci Arkadie s několika přáteli z Knaufu na velmi atraktivní výlet do Labského údolí. Kombinace plavby na lodi a projížďky po cyklostezce je velkým lákadlem.

Letošní plavba se od předchozích trochu lišila. Pro dlouhodobý nedostatek vody byla nejprve přesunuta z původního jarního termínu na konec léta. Ani v září ale Labe neumožnilo plavbu z Děčína do saského Bad Schandau, a tak nezbylo, než aby dva autobusy dovezly účastníky zájezdu z Teplic až do pohraničního Hřenska. Tady na ně čekala loď Orion, na jejíž palubě při okružní jízdě tou částí řeky, která to hloubkou umožnila, poobědvali.

Romantická plavba mezi skalními útvary Labských pískovců, příjemná posádka a chutný oběd překonaly i trochu chladné počasí, takže bylo všem dobře. Po návratu do místa vyplutí a následném vylodění se výprava rozdělila na dvě části, necyklisté se jedním z autobusů vrátili rovnou do Teplic, cyklisty čekala cesta přívozem do německé Schöny a odtud po cyklostezce proti proudu Labe.

Akce se vydařila i díky podpoře ředitele Knaufu Brázdovi, který je duchovním otcem řady aktivit tvořících spolupráci mezi oběma organizacemi.

Josef Hon,
mluvčí Arkadie