„Tato výstava v prostoru botanické zahrady je pomyslným propojením světa rostlin a živočichů a ukazuje, jak jsou si svým posláním obě organizace blízké. Cílem akce Znáte nás? je interaktivním způsobem vysvětlit roli zoologické a botanické zahrady v ochraně přírody, představit naše in-situ projekty, které se zaměřují na mnoho druhů přímo v místech jejich přirozeného výskytu a v neposlední řadě netradičně pozvat účastníky výstavy do zoologické zahrady,“ přibližuje akci ředitelka zoo Ilona Pšenková.

„Z nové spolupráce a chystané výstavy máme velkou radost. Je toho opravdu mnoho, co nás spojuje a sbližuje a společné snažení nám dává naprostý smysl. Obě naše instituce se kromě jiného snaží zachovávat ohrožené druhy, prohlubovat vědecké poznání, vzdělávat veřejnost a přirozeně také nabídnout lidem chvíle klidu a pokoje obklopeného přírodou, flórou a faunou, dále od ruchu moderního města,“ doplňuje ředitel botanické zahrady Petr Šíla.

Návštěvníci budou mít během výstavy možnost prohlédnout si fotografie zvířat, která lze obdivovat při návštěvě Zoo Ústí nad Labem. Přímo v botanické zahradě pak budou vystaveni někteří menší zástupci ze světa bezobratlých, obojživelníků, plazů, a dokonce jeden velmi zajímavý savec. Zaměstnanci zoo budou zájemcům k dispozici během komentovaných prohlídek a interaktivních vzdělávacích programů pro děti v předem stanovených časech.

„Tato výstava je rovněž příležitostí pro školy a školky, doplnit výuku zábavnou, praktickou formou a současně se seznámit s některými obyvateli zoologické zahrady, která je vzdálená vzdušnou čarou jen asi 15 kilometrů od té naší. Rostlinná a živočišná říše k sobě ostatně neodmyslitelně patří,“ vysvětluje Petr Šíla.

Vernisáž výstavy proběhne 21. února od 16 hodin ve foyer Botanické zahrady v Teplicích a výstava potrvá až do 19. března 2023.

Veronika Schranková - Útvar kontaktu s veřejností, Zoo Ústí nad Labem