Objevné uvádění barokní duchovní hudby často vyžaduje pracné vyhledání děl obvykle dlouho zapomenutých, jejich převedení do moderní notace a uvedení v nových premiérách. V této oblasti vykonali velmi záslužnou práci zakladatelé souboru – Bohdan Ostroveršenko a varhaník Vojtěch Eugen Jozífek. Na realizaci hudebních děl i na chodu souboru měl v nejobtížnějším období duchovní hudbě nepřející totality počínaje rokem založení 1972, až k ukončení své aktivity v roce 2005 hlavní podíl sbormistr a dirigent Bohdan Ostroveršenko. Poté se vedení ujal skladatel a dirigent Jan Zástěra. Po jeho odchodu k Hudbě Hradní stráže v roce 2011 nastoupil na toto místo student teplické konzervatoře, nadaný klavírista a sbormistr Marek Müller. Po absolutoriu pro angažmá v Mladé Boleslavi Teplice opustil. Bezprostředně nato se vedení BKST ujali renomovaní hudebníci Zdeněk Pavlovský a Vratislav Řezáč, kteří soubor vedou dosud.

Czech Fashion Week 2021 Teplice
V Teplicích bude velkolepá módní show. Těšte se na Laffitu, Bučkovou a Průšovou

Po více než šedesáti letech od historického přerodu se zvyšuje sounáležitost zdejších obyvatel s Teplicemi a se severočeským regionem. Nyní již převážně od útlého dětství zde mají svůj trvalý, stále krásnější domov. Soubor se snaží do jejich povědomí uvádět vše cenné, co zde v hudební oblasti kdysi vzniklo a nyní nově vzniká. J.L. Oehlschlägel, J. Trautzl, J.M.Wolfram, J.Klobautschnik, S.Šebek, J. Bůžek , J.Zástěra, to jsou některá jména zdejších skladatelů, jejichž díla – stará i nejnovější – obohatila poznání mnoha vnímavých posluchačů. Repertoár souboru však zahrnuje i díla významných českých a evropských skladatelů. V první řadě patrona souboru F. X. Brixiho, a dále Š.Brixiho, J.J.Ryby, W.A.Mozarta, G.F. Händela, W.A. Mozarta, J.Grubera, D.Buxtehude a mnoha dalších.

Soubor významně podporovaný Statutárním městem Teplice často seznamoval a seznamuje s díly českých skladatelů též posluchače v zahraničí. Německo od příhraničí přes Bavorsko až po Švábsko, Vídeň ale i nizozemské Frísko – to jsou země a v nich místa, kde soubor vzorně reprezentoval českou hudbu, tu regionální nejčastěji. Vždy přitom docházelo k přímým, velmi přátelským kontaktům s tamními hostiteli, které se často měnily v trvalá přátelství. Spřátelené zahraniční sbory se rády do Teplic vracejí. Totéž platí o mnoha jejich členech. I tímto způsobem se Teplice a severočeský region dostávají do povědomí lidí v různých koutech Evropy. BKST tak nepochybně přispěl a přispívá k evropské vzájemnosti v té nejzákladnější úrovni.

Čtenářka z Novosedlic našla hřiby u našich sousedů.
FOTO: Rostou! Čtenářka z Novosedlic našla hřiby u našich sousedů

Blíží se tedy velmi slavnostní chvíle. Dne 21. října 2022 v 18:30 hodin uvedeme ve svém mateřském koncertním sídle, v chrámu sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích slavnostní koncert k připomenutí padesátiletého výročí své existence. Pro posluchače jsou připraveny „Magnificat“ Šimona Brixiho (1693 – 1735), latinská pastýřská mše Jakuba Jana Ryby (1765-1815) „Missa in Dominica infra octavam nativitatis Domini ex B“ a další “drobnosti“ W.A.Mozarta, J.L.Oehlschlagela. Koncert je chápán jako příležitost poděkovat našim posluchačům za jejich nezastupitelnou podporu. Zejména pak chceme poděkovat městu Teplice a všem našim sponzorům. Naši milí posluchači, milí podporovatelé, milí sponzoři.

Brixiho Komorní Soubor Teplice