Na výsledek kompletní rekonstrukce za 57 milionů se na slavnostní otevření přišlo podívat nemalé množství obyvatel. „Takhle tady bývávalo plno při zábavách," vzpomněl na dávné časy jeden z místních, který už místo v zaplněném sále nenašel.

Úvodní fanfára, která zněla novým sálem, otevřela slavnostní akt otevření zrekonstruované budovy, za přítomnosti starosty obce Ing. Bartoně, který přivítal vzácné hosty a všechny přítomné, dále zástupce ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. Kalfiřta a Ing. Moje, který celou rekonstrukci dozoroval. Po slavnostním přestřižení pásky a žehnání budovy byly prostory budovy zpřístupněny k prohlídce.

Kulturák nastartoval svoji novou budoucnost. Na sále, po úvodních tónech ústeckého Šramlu, si zahrála jako první domácí kapela rodinného seskupení Míry Illeše. Završením celého večera bylo vystoupení Modern Talking revival ČR.

Živo, jako v úle bylo i v šenkovně, kde se po dlouhé době potkávali sousedé, aby si za tónů heligonky zazpívali, podebatovali, ale také si pochutnali na skvělém guláši a řízném pivu.

Budova bývalého kina, s tehdejším pohostinstvím U Lípy, s velkým tanečním sálem, konečně zase ožila!

Svůj účel přestal modlanský kulturák plnit už před lety. Nevábný vzhled, notně zastaralé vybavení, špatná kanalizace, podlahy, sociální zařízení, jednoduše ruina. Dokonce se uvažovalo o demolici. Lidé si to však nepřáli a volali po opravě. K radikálnímu rozhodnutí o rekonstrukci budovy došlo v roce 2019. Cílem proměny měla být budova, která bude žít.

V budově zdobené starými štuky vzniknul prostor pro sport, kulturu a setkávání občanů. Bývalý taneční sál se změnil v multifunkční sál pro kulturu a sport. Nechybí tu nová hospoda, která ke každé vesnici odjakživa patří. V horní části budovy je umístněná dětská skupina pro dvanáct dětí a klubovna pro spolky. Střecha se využila pro umístnění FVE, výhledově bude doplněno o baterie tak, aby byla budova energeticky soběstačná.

Díky spolufinancování ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu – „Program 122D21 – regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ se podařilo objekt opravit.

Napsal Petr Hubený, místostarosta Modlan