Historie této budovy se však začala psát mnohem dříve. Původně zde na skalnaté výšině Mont de Ligne stával čajový altán a později vyhlídková restaurace pro lázeňské hosty. S rostoucím významem Šanova se radní rozhodli na tomto ostrohu nad Bystřickým potokem postavit budovu německého reálného gymnázia. Vyvýšenina byla srovnána na současnou úroveň a za 95 000 zlatých po zhruba roce výstavby byla škola dokončena.

Architektem tohoto „zámečku“ s typickou 45metrovou věží byl David Ferber (1844 – 1903)a stavitelem nebyl nikdo jiný než Adolf Siegmund (1831 – 1916), který se rovněž podílel na výstavbě dalších významných objektů v Teplicích. Jedná se např. o radnici, městskou knihovnu, Císařské lázně, Kolostůjovu kašnu, bývalou Lověnu (muzikantský dům)… Za zmínku stojí, že letos na jaře obchodní akademii navštívila prapraneteř p. Siegmunda, paní Irmgard Hagl z Lipska. Informace o tom můžete najít v Týdeníku Směr č. 5/2019 a také v Dubském zpravodaji z června 2019, neboť tento stavitel spolu se svým bratrem Heinrichem Siegmundem (1842 – 1901) byl také pověřen stavbou kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí.

Tombola na veselce přihrála Arkadii 50 tisíc korun.
Tombola na veselce přihrála Arkadii 50 tisíc korun

Od roku 1953 (částečně již od r. 1951) slouží budova pro ekonomické vzdělávání. Měnil se pouze název školy od hospodářské, přes ekonomickou až po dnešní obchodní akademii. Od šk. r. 2011/2012 došlo ke sloučení 3 středních škol a k vytvoření páteřní školy Ústeckého kraje pod názvem Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola.

V létě 2017 pod dohledem památkářů započala náročná rekonstrukce školy, při níž byla opravena střecha a věž, obnovena fasáda, vyměněna okna a historické prvky. Celá rekonstrukce stála bezmála 30 miliónů korun.

Budova OA je otevřena nejen zájemcům o studium, ale i návštěvníkům, především při zahájení lázeňské sezóny. Velkou událost očekáváme na podzim 2022, kdy naše obchodní akademie přivítá zástupce kraje, města, učitele, absolventy, sociální partnery a příznivce v rámci oslav 100 let od založení nejstarší ekonomické školy v našem regionu.

Mgr. Olga Dlouhá, Ing. Miroslava Novotná