Historie této budovy se však začala psát mnohem dříve. Původně zde na skalnaté výšině Mont de Ligne stával čajový altán a později vyhlídková restaurace pro lázeňské hosty. S rostoucím významem Šanova se radní rozhodli na tomto ostrohu nad Bystřickým potokem postavit budovu německého reálného gymnázia. Vyvýšenina byla srovnána na současnou úroveň a za 95 000 zlatých po zhruba roce výstavby byla škola dokončena.

Architektem tohoto „zámečku“ s typickou 45metrovou věží byl David Ferber (1844 – 1903)a stavitelem nebyl nikdo jiný než Adolf Siegmund (1831 – 1916), který se rovněž podílel na výstavbě dalších významných objektů v Teplicích. Jedná se např. o radnici, městskou knihovnu, Císařské lázně, Kolostůjovu kašnu, bývalou Lověnu (muzikantský dům)… Za zmínku stojí, že letos na jaře obchodní akademii navštívila prapraneteř p. Siegmunda, paní Irmgard Hagl z Lipska. Informace o tom můžete najít v Týdeníku Směr č. 5/2019 a také v Dubském zpravodaji z června 2019, neboť tento stavitel spolu se svým bratrem Heinrichem Siegmundem (1842 – 1901) byl také pověřen stavbou kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí.

Od roku 1953 (částečně již od r. 1951) slouží budova pro ekonomické vzdělávání. Měnil se pouze název školy od hospodářské, přes ekonomickou až po dnešní obchodní akademii. Od šk. r. 2011/2012 došlo ke sloučení 3 středních škol a k vytvoření páteřní školy Ústeckého kraje pod názvem Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola.

V létě 2017 pod dohledem památkářů započala náročná rekonstrukce školy, při níž byla opravena střecha a věž, obnovena fasáda, vyměněna okna a historické prvky. Celá rekonstrukce stála bezmála 30 miliónů korun.

Budova OA je otevřena nejen zájemcům o studium, ale i návštěvníkům, především při zahájení lázeňské sezóny. Velkou událost očekáváme na podzim 2022, kdy naše obchodní akademie přivítá zástupce kraje, města, učitele, absolventy, sociální partnery a příznivce v rámci oslav 100 let od založení nejstarší ekonomické školy v našem regionu.

Mgr. Olga Dlouhá, Ing. Miroslava Novotná