Z pozvánek na akce lze zmínit:

Do 23. června výstava fotografií Martiny Hanzlíkové - Příroda v okolí Duchcova

19. 6 od 17 hodin bude přednáška: Střípky z kulturních dějin Slovanska ve 14. - 18. století (přednese Jiří Wolf)

Z dalších programů:

Expozice JÁ GIACOMO CASANOVA

Já Giacomo Casanova. Kde jinde poznat Casanovu než v Duchcově? Naše expozice nabízí návštěvníkům seznámení s mnohovrstevnatou osobností Giacoma Casanovy i dobou, ve které žil a tvořil. Působivou a stručnou formou se zde seznámíte s jeho dobrodružným životem, zájmy i obrazem, který zanechal v literatuře, filmu a umění. Expozice je pojednána interaktivně, vyzkoušet si můžete dobové kostýmy, psaní husím brkem nebo si pořídit na památku otisk pečeti s logem expozice.

Expozice HISTORIE MĚSTA DUCHCOVA

Zveme Vás k prohlídce této jedinečné expozice, ve které můžete zhlédnout nejen exponáty z bohaté historie Duchcova a jeho přilehlého okolí, ale pomocí dotykové obrazovky v informačním kiosku si můžete prohlédnout i historické fotografie a pohlednice starého Duchcova se snímky duchcovských hostinců a dalších. V odpočinkové části s posezením ještě nabízíme možnost zhlédnutí pouze několika dochovaných historických filmů zachycujících město Duchcov.

Expozice KOČÁRKY A DĚTSKÁ VOZIDLA Z DUCHCOVA
Nám.Republiky 19/6
Expozice výrobků duchcovské továrny HIKO, později známé jako Továrna dětských vozidel ze sbírky Hany Mullerové, V období od 1.10.2023 do 31.5.2024 se zájemci o expozici musí přihlásit na pokladně Muzea města Duchcova, Masarykova 7, nebo si domluvit termín předem na telefonním čísle 417835526 nebo e-mailu muzeum@muzeumduchcov.cz

Celoročně je pro zájemce v průjezdu muzea připraven v malé knihovně soubor knih, které si můžete volně vypůjčit. Knihu si můžete odnést domů a příležitostně ji vrátit. Bez registrace, bez poplatků

Zdroj textu: Anna Šejvlová, Muzeum města Duchcova.