Na rekonstrukci a vybavení centra přispěla Nadace ČEZ částkou 52 056 korun, prostřednictvím sportovně charitativního projektu EPP Pomáhej pohybem. „Služba je určená osobám starším 18 let, které se ocitli těžké životní situaci, která je spojená s možnou či již faktickou ztrátou bydlení,“ vysvětluje vedoucí centra Barbora Vernerová.

Svou činnost centrum zaměřuje na osoby bez přístřeší a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. Cílem služby je zmírnění dopadů na zdraví a kvalitu života lidí na ulici, motivace k životní změně klienta a usnadnění cesty k lepšímu soužití těchto osob s majoritou. Je dostupná časově i místně a je pro klienty centra zcela zdarma.

Soňa Holingerová