Mezi oceněnými byl také majitel úpořinského statku, v němž se slavnostní setkání odehrávalo, Saša Kotz, který před sedmnácti lety nabídl objekt k užívání Arkadii, ve spolupráci s ní jej upravil a za výhodných podmínek jej Arkadii pronajímá. Dále manželé Pondělíkovi, provozovatelé Krčmy na statku, kteří Arkadii umožňují velmi výhodné využívání tohoto zařízení pro potřeby různých oslav a setkávání. Čestná uznání dostalo několik sponzorů, vstřícných obchodních partnerů, ale také dobrovolníci. Mezi nimi např. matka jednoho z klientů denního stacionáře v Krupce, která si svými aktivitami vysloužila „titul“ máma celého stacionáře. Setkání se zúčastnila i řada zaměstnanců a klientů Arkadie. Několik z nich, členů hudebního souboru, se postaralo o hudební doprovod akce, jiní připravili v rámci svých aktivit občerstvení.

Lázeňská ulička v Teplicích.
Co je nového v Teplicích: Lázeňská ulička nabízí historii, oplatky a prameny

               „Těch, kdo podporují Arkadii je řada, bez nich by nemohla své služby poskytovat. Vybírání těch, které v tom konkrétním roce oceníme, je vždycky velkým dilematem. Snad se daří postupně ocenit všechny, kteří Arkadii pomáhají, každopádně všem patří naše poděkování.“ vysvětluje Lenka Machaloušová, ředitelka společnosti. Kompletní seznam oceněných a více fotografií nabízí jako vždy webové stránky Arkadie. (joho)