„Přesto, že současná doba není příznivá pro pořádání akcí, bylo nám ctí přivítat ve Wolfrumově čítárně hejtmana Ústeckého kraje, Oldřicha Bubeníčka, který předal Ceny hejtmana za rok 2019 čtyřem vynikajícím osobnostem za jejich mimořádné zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje,“ sdělila Jana Linhartová, ředitelka Severočeské vědecké knihovny.

Slavnostní předání cen proběhlo v příjemném komorním duchu za přítomnosti představitelů kraje, oceněných osobností a jejich nejbližších za dodržení všech mimořádných opatření. Součástí programu byl koncert flétnového dua v podání studentek teplické konzervatoře Anny Seifertové a Kristýny Jarošové.

 A komu byla udělena Cena hejtmana Ústeckého kraje za výjimečné občanské zásluhy o rozvoj kraje, která se letos udělovala již podeváté?

V oblasti regionálního rozvoje ji převzal Zdeněk Chrdle, generální ředitel a jednatel společnosti AŽD Praha s.r.o.

V oblasti sociální a zdravotní ji převzala Martina Chodacká, primářka dvou onkologických oddělení - v ústecké Masarykově nemocnici a v chomutovské nemocnici.

V oblasti kultury ji převzal Jan Zástěra, teplický skladatel, badatel a dirigent Hudby Hradní Stráže Policie České republiky.

V oblasti vědy a výzkumu ji převzal Zdeněk Havel, který působí jako emeritní rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a děkan fakulty zdravotnických studií na téže univerzitě.

„Pro pana hejtmana byla tato akce jednou z posledních v jeho druhém volebním období a já bych mu touto cestou chtěla velmi poděkovat za jeho podporu, kterou má  naše instituce, a popřát pevné zdraví,“ sdělila na závěr celé akce Jana Linhartová, ředitelka Severočeské vědecké knihovny.

5. října ve Wolfrumově čítárně zahájí Severočeská vědecká knihovna „Týden knihoven“ vernisáží výstavy „Dvacet plus jedna“, poté vyhlásí vítěze soutěže „Knihovník Ústeckého kraje“ a pokřtí film o knihovně speciálně natočený k 75. výročí.

Marta Vodná, SVKUL