Vodaři práci koordinují s městem Teplice, které si pro tuto část naplánovalo nové povrchy, železničáři tu zmodernizovali přejezd.

Charitativní módní přehlídka pro Majdalenku se vydařila.
FOTO: Módní přehlídka: Rosická, dres Šlégra a modelky Rychtaříková a Váňová

Co se týče rekonstrukce vodovodu, tak byla už potřebná kvůli nevyhovujícímu technickému stavu té původní. V ul. E. Dvořákové se nachází vodovod z litiny, který byl uveden do provozu v roce 1930. Řad už byl dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci staveb dalších investorů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 514,14 metrů. Úsek pod tratí realizuje investor SŽDC v rámci příprav stavby nového podjezdu a opravy kolejí. Vodovodní potrubí vč. příslušenství je uloženo v asfaltové komunikaci. Rekonstrukce vodovodu probíhala ve stávající trase. Pro nový vodovod bylo použito potrubí z litiny DN 200.

Zdeněk Traxler

Retro etikety.
FOTO: Kompot za 4 koruny. Zavzpomínejte na etikety a ceny dob minulých