Pátý ročník se tentokrát uskuteční 18.  září 2020 v Bílině. Projektovým partnerem je naše německá část Euroregion Erzgebirge e.V. Jednatel Euroregionu Labe Vladimír Lipský zorganizoval a vedl přípravné jednání, kde jsme společně v pravém sportovním duchu projednali organizaci celých sportovních her a disciplín s Kreissportbund Mittelsachsen e.V. a Kreissportbund Erzgebirge e.V.Kreissportbund säChsische Schweiz - Osterzgebirge e.V.Stadtsportbund Dresden e.V..
Soutěžit se bude ve fotbale, ve volejbale a v atletice.

Závěrem si všichni prohlédli sportovní areál FK Bílina. Všem děkujeme za přátelské a konstruktivní jednání!

Euroregion Labe