Podařilo se uvést do života 86 % návrhů v oblasti bezpečné práce a prevence úrazů a 67 % byla míra realizace všech nápadů, které byly v roce 2023 navrženy a schváleny. Je zřejmé, že invence a kreativita zlepšovatelů v krupském závodě Knaufinsulation neztrácí dech. V roce 2023 navrhli zaměstnanci závodu celkem 59 zlepšovacích návrhů, zaměřených na úspory nákladů, zvyšování účinnosti procesů nebo jejich energetické účinnosti, kvality výroby a servisu a také do zlepšování kultury bezpečné práce.

Zlepšovatelé závodu KI Krupka za rok 2023Zlepšovatelé závodu KI Krupka za rok 2023Zdroj: KI Krupka

„Nepřestává mě fascinovat, kde se každoročně berou ty desítky výborných nápadů. Výzvou pro členy hodnotící komise je to množství nápadů nejen vyhodnotit, ale především zajistit následnou realizaci přijatých a oceněných nápadů. Lidé mají nastavený motivační systém k dotahování svých myšlenek do vítězných konců. Když vidíte svůj nápad, že funguje, že přináší benefity, je to ta největší satisfakce a zároveň motivace tvořit další inovace. Kapacity týmů jsou ale omezené, stejně jako investiční zdroje. Od podání nápadu k jeho realizaci je často nutno udělat ještě hodně práce. Nechceme ale lidi zklamat. Máme v cílech míru realizace přijatých zlepšováků 50 % a v oblasti BOZP 90 %. Nestíháme, ale díky za to“ shrnul proces zlepšování v roce 2023 ředitel závodu Jan Brázda.

Zlepšovatelé závodu KI Krupka za rok 2023Zlepšovatelé závodu KI Krupka za rok 2023Zdroj: Václav HolýZa procesem zlepšování v KI jsou desítky hodin věnovaných školení správné praxe, provádění vrstvených auditů na jednotlivých pracovištích, využívání nástrojů Lean a Six Sigma. Trvalé zlepšování je proces. Stojí na lidech a je formulován dvěma aspekty – zapojováním lidí do procesu rozhodování a delegováním zodpovědnosti za výsledky. To musí být v harmonii. Systém měření zralosti kultury práce trvalého zlepšování v KI potvrzuje, že to je správná cesta.

Že zlepšovatelé v KI mají i srdce na správném místě, je každoročně potvrzeno dohodou mezi vedením a zlepšovateli, že 15 % z odměn za zlepšováky, doplněno stejnou sumou vedením společnosti, bude věnováno na společně vybraný charitativní projekt pro někoho, kdo se ocitl nepřízní osudu v nouzi a potřebuje pomoc. Zlepšovatelé na svém výročním setkání s vedením závodu 9. února 2024 z řady možností vybrali tentokrát podporu zdravotně znevýhodněné babičky svého kolegy, vyžadující specifické sociální a podpůrné služby, které zdravotní pojišťovna nahradí. Péče je nákladná, a tak těch 46 786 Kč určitě pomůže.

Postoj zlepšovatelů významně naplňuje dvě ze 4 firemních hodnot skupiny Knauf; tou první je „podnikavost“ a druhou je hodnota, kterou u mezinárodní korporace obvykle nenajdeme, a tou je „lidskost“.

(mm)