Podívejte se, co tam je nového na Tržním náměstí.

--------

O Hrobu

Město Hrob s 2 025 obyvateli a celkovou rozlohou svých katastrů 1 109 ha, leží na úpatí Krušných hor v okrese Teplice, 10 km SZ od Teplic a asi 10 km od Duchcova, v nadmořské výšce 340 až 395 m n. m. Součástí města jsou bývalé obce Mlýny, Verneřice a Křižanov. Z krajinářského hlediska působí dominantně nad městem hory Stropník, Bouřňák a Pramenáč, pod ním pak vodní plochy, jezera Otakar a Barbora.

Historie Hrobu sahá pravděpodobně až do 8. století našeho letopočtu. Ústním podáním se traduje, že roku 905 byla na místě pohanské svatyně postavena první křesťanská modlitebna. Mělo se tak stát u vodního toku „Waschbach“, na místě stávajícího katolického kostela na Tržním náměstí.
První písemná zmínka o Hrobě je uvedena v dochované kupní smlouvě z roku 1282. Touto smlouvou teplický klášter benediktinek, zastoupený abatyší Elisabethou, prodal vesnice „Grap“ a „Wernhersdorf“ oseckému klášteru cisterciaků, zastoupenému opatem Theodorichem. Usedlé obyvatelstvo bylo německého původu. Název obce „Grap“, později „Grab“, pravděpodobně pochází od prospektorské rýhy na hledání stříbrných rud.

Město návštěvníkům nabízí výlety do hor,  překrásné výhledy do pánevní oblasti a rekreaci u vodních ploch.
Rovněž se nabízí prohlídka města se zachovaným původním půdorysem, včetně historických, stavebních, kulturních a technických památek.
Je to například katolický kostel sv. Barbory s farou, evangelický kostel Vzkříšení, základy prvního evangelického kostela v Čechách, nová radnice, železniční mosty, kamenné sochy na Tržním náměstí, kapličky, atd. Zdroj: www.mestohrob.cz

--------

Zdeněk Traxler