ZŠ Maxe Švabinského v Teplicích na listopadové události roku 1989 vzpomínala v rámci projektového týdne. Ve třídách i na chodbách se tak znovu zpívaly písně Karla Kryla nebo Jarka Nohavici, četly a analyzovaly se dobové dokumenty, kreativně se zpracovávaly různé symboly revoluce (trikolora, klíče). Ve třídách se diskutovalo o pojmech jako svoboda, násilí a spravedlnost. Z reakcí žáků bylo patrné, že k tématům rozhodně mají co říci i oni.

Kromě pražských událostí byla ovšem připomenuta také stopa regionálních dějin. Díky tematickým výstavám ve školní družině, v NC Fontána či Regionálním muzeu Teplice se žáci dozvěděli rovněž o ekologické demonstraci v Teplicích, události, jež předznamenala další vývoj v Československu. Někteří žáci také položili svíčky a květiny u pamětní desky na Benešově náměstí.

ZŠ Maxe Švabinského v Teplicích vzpomínala na listopadové události roku 1989Zdroj: Jan Horák

Hlavní cíl projektu tedy kritické nahlížení pojmu svoboda, však nezůstává pouze jako memento této připomínkové akce na nástěnkách školy, ale je každý den vystavován novým výzvám. Do jaké míry jsme svobodní v rozhodování? Má naše svoboda nějaké hranice? Je svoboda jistá?

Jan Horák,
koordinátor projektu

Žáci ze ZŠ Plynárenská navštívili útulek v Proseticích.
Žáci ze ZŠ Plynárenská navštívili útulek v Proseticích