Situace kolem Covidu u nás v zařízeních vypadá následovně:

Domov Teplice U Nových lázní: 8 pozitivních klientů / 3pozitivní pracovníci a 1 pracovník čeká na testy v karanténě

Domov Dubí na Ruské ulici: 1 klient v karanténě /3pracovnice čekají na test v karanténě

Domov Dubí Na Výšině: 3 klienti pozitivní v nemocnici / 2 pozitivní klienti v zařízení/ 7 klientů v karanténě - čekají na testy / 4 pozitivní pracovníci a 9 jich čeká v karanténě na testy

Všichni klienti, kteří nejsou hospitalizováni v nemocnici, mají lehký průběh a jejich rodiny byly kontaktovány.

U klientů, které odesíláme do nemocnice nedostáváme zpětnou vazbu o tom, zda byly testováni, ani jaký je jejich stav nebo výsledky případných testů. Žádáme zde tedy blízké těchto klientů, aby nám důležité informace sdělovaly!

Všechen personál v přímé péči nosí respirátory, štíty, gumové rukavice a na odděleních s výskytem onemocnění i ochranné obleky či pláště. Klienti ve všech domovech mají zákaz opouštět zařízení. Na odděleních, kde je vyhlášena karanténa nemají vycházet z pokojů. Strava není rozdávána ve společných prostorách, ale na pokoje. Všechen personál dělá maximum proto, aby se onemocnění dále nešířilo a o klienty bylo dobře postaráno.

Nedávno jsme zveřejnili výzvu, ve které jsme hledali dobrovolníky, přihlásilo se jich asi 8, ale nakonec se zapojil jen zlomek.

Opakujeme tedy tuto výzvu a doufáme, že se dobrovolníci ochotní pomoci v přímé péči, ale třeba i s úklidem najdou, protože situace se stále nelepší, spíše naopak.

Konkrétní info podá naše personalistka Marcela Kuchařová 736 477 124 marcela.kucharova@pdss.czk.

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí a Teplice