Zájmová činnost v DDM Teplice bude od 11.5. obnovována postupně u kroužků, kde bude možno dodržet soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy a školská zařízení vydaných MŠMT. V následujících dnech Vás budeme kontaktovat (emailem či telefonicky) s konkrétními informacemi, týkajícími se kroužků, které Vaše děti navštěvují a dozvíte se odkdy a za jakých podmínek se schůzky uskuteční.

Podmínkou pro účast na ZÚ je rodiči podepsané prohlášení o čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je nutné přinést na první schůzku po obnovení činnosti. Prohlášení je ke stažení na webových stránkách ddmteplice.cz nebo k dispozici na recepci DDM Teplice.

Jako částečnou kompenzaci jsme rozhodli školní rok v DDM Teplice prodloužit až do 26.6., namísto plánovaného ukončení k 12.6., čímž bychom dětem rádi nahradili část zrušených schůzek.

Přestože DDM Teplice vzniklou situaci nezavinil a nemohl žádným způsobem ovlivnit, tudíž na vrácení zápisného nevzniká právní nárok, rozhodli jsme se, že poměrnou část za neuskutečněné a nenahrazené schůzky Vám vrátíme, a to na základě vyplněné žádosti, kterou předáte do DDM Teplice do 29.5. Žádost můžete stáhnout na webových stránkách ddmteplice.cz nebo vyzvednout na recepci DDM Teplice.

Výše vrácené částky se bude odvíjet od konkrétní částky zápisného, fixních nákladů organizace, jako jsou materiální vybavení kroužků, úpravy učeben a služby a od počtu zrušených a nenahrazených schůzek. V případě potřeby Vám bližší informace předají vedoucí jednotlivých oddělení DDM Teplice.

Zároveň upozorňujeme, že od pondělí 11.5. již v běžné provozní době tak, jak je uvedena na webových stránkách.

DDM Teplice