Již minulý týden jsme si ověřili možnou spolupráci s ukrajinskou učitelkou při organizování programu „školička“ určeného ukrajinským dětem v předškolním věku, které jsou ubytovány v hotelu Antoinetta v Šanově. Dětem jsme poskytly vhodné prostory, hračky a vybavení a snažili jsme se tuto činnost koordinovat tak, aby na tento program mohl od 28.3. navázat již samostatný adaptační dopolední program, který vedou všichni interní pedagogové volného času DDM Teplice vždy od 9 – 12 hodin. Máme radost, že o program je zájem, na každý den je přihlášeno cca 10 - 20 dětí ve věku 6 – 12 let a cílem je děti vhodným způsobem „zaměstnat“ v rámci různých zájmových a sportovních činností a to ještě v termínu, než zahájí školní výuku v ZŠ. Obávali jsme se jazykové bariéry a možných nedorozumění, ale naštěstí v tomto ohledu děti našim vysvětlením ,za aktivní pomoci přítomných rodičů, rozuměly a tak po vzájemném představení jsme připravili a zahájili první zájmový program, který podle očekávání i reakcí dětí budeme upravovat a korigovat.

Basta cheerleaders Teplice byla v Praze úspěšná.
FOTO: Teplické roztleskávačky braly v Praze medaile z cenných kovů

Druhým programem určeným pro ukrajinské děti je jejich zařazování do cca 30 neobsazených pravidelných zájmových útvarů, které v oborech sportovních, výtvarných, technických, tanečních a přírodovědných po celý týden v odpoledních hodinách organizujeme. Vždy jde o zařazení menšiny, tj. 2-4 dětí ve věku 6 – 15 let do konkrétního, jimi zvoleného kroužku. Ukrajinské děti jsou integrovány do většinového kolektivu českých dětí a věříme, že i přes to, že školní rok se pomalu chýlí k závěru, tak se ukrajinské děti dobře začlení a pomůžeme jim vhodně vyplnit volný čas, který až do prázdnin budou mít vždy po škole a že pomůžeme v nelehké situaci zejména rodičům.

Je samozřejmé, že všechny uvedené zájmové činnosti jsou bezplatné, při koncipování vhodných programů vycházíme jak z přirozeného zájmu dětí a potřeb rodičů, tak z metodických doporučení MŠMT a Sdružení DDM v ČR, jakým způsobem můžeme jako střediska volného času pomoci.

Věřím, že nejen dnes, ale i v následujících dnech nám budou odměnou usměvavé dětské tváře….

Aleš Perch, ředitel DDM Teplice

Starosta Duchcova Šimbera (vpravo) přebírá od dolů klíč k hasičskému vozu.
FOTO: Duchcov získal od dolů tatru, radost mají dobrovolní hasiči