Šičky společně střihačkami vyrábějí roušky a nově další ochranné pomůcky na úkor některých zakázek v prodloužených směnách a sobotách.V mnohdy náročné a nedoceněné práci zaslouží obdiv a poděkování. „Chci poděkovat panu majiteli Přiklopilovi za počáteční podnět a rychlou realizaci projektu ochrany našich zaměstnanců a jejich rodin výrobou ochranných roušek,který poté nabral mnohem většího rozměru. Svým kolegyním a všem našim zaměstnancům děkuji za obětavou práci a skvělý přístup při výrobě a šití ochranných prostředků jak pro naše spoluobčany ve městě Košťany, tak firmy a jejich zaměstnance v okolí,od nichž taktéž přicházejí slova poděkování,za které jsme velmi vděční a jsme pyšní,že i my jsme mohli pomoci.Nám všem na závěr přeji jen to dobré a hlavně pevné zdraví“ řekla vedoucí Markéta Juna Škáchová.

 Ladislav Navrátil