Pietní a vzpomínkový akt se konal v Lipové ul. u Památníku obětem holocaustu za přítomnosti pana senátora a náměstka primátora H Hanzy, primátora města Teplice J. Štábla, předsedy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Kučery, předsedy Severočeského leteckého archivu Teplice J. Žampacha, předsedy Československé obce legionářské P. Pípala, předsedy bojovníků za svobodu A. Kittla, náměstka hejtmana Ústeckého kraje J. Řeháka, členů židovské komunity a dalších významných představitelů veřejného společenského, politického a náboženského života, kteří se pietního aktu účastní každoročně, stejně jako zástupci organizací, sdružující bývalé vězně a  vězenkyně koncentračních táborů a další oběti nacismu.

Vzpomínkové akce se zúčastnili také studenti Střední průmyslové školy Teplice. Pěvecký sbor Základní školy s RVHV Maršovská se této akce účastí pravidelně, i tentokrát byl přítomen a zazpíval několik písní. Žáci naší školy se akce zúčastnili v rámci výuky dějepisu za doprovodu paní učitelky P. Klasové.

Při pietní akci byly předneseny proslovy zástupců účastnících se organizací, včetně primátora města Teplice a také představitelů Senátu Parlamentu ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Žáci a studenti měli možnost seznámit se s hrůzami fašismu nejen ze školního výkladu, ale i z úst přeživších obětí holocaustu a představitelů veřejného života a také si poslechnout modlitbu věnovanou obětem, přednesenou duchovním T. Pulcem. Primátor města Teplice Jiří Štábl ve svém proslovu, mimo jiné, poděkoval žákům a studentům, zároveň podotknul, že školy by se měly účastnit podobných akcí a učit své žáky o hrůzách této tragické, stinné stránky naší historie. K pomníku byly představiteli různých organizací položeny květiny, kamínky a zapálené svíčky. Za naši školu květiny položil Š. Ádi a B. Zikánová. Na závěr akce zazpíval pěvecký sbor Poupata Základní školy Maršovská židovskou píseň.

Paraska Klasová - vyučující dějepisu