Nejprve byly seznámeny s výrobou mýdla, potom navštívily katakomby v „Katovně kata Mydláře“. Prohlídku zakončily v dílničce, kde si každý vytvořil dvě mýdla s vlastní výzdobou a dárkovým balením.