Lidé byli vstřícní, někteří byli předem informováni dětmi, že se akce zúčastní a těšili se na jejich zpěv. Tomáš Mareš, pedagog volného času, který akci organizoval, oslovil s pozvánkou na akci děti, které služby střediska využívají. Část dětí měla ostych, proto se zúčastnila jiné programové nabídky ve středisku. Dva kluci, kteří zprvu jít nechtěli, se později ke sbírce přidali i společně se třemi králi zpívali.

Děti sbírku vnímaly pozitivně, nevadilo jim ani odmítnutí, byly příjemně naladěné. Měly radost z každého setkání i příspěvku. Sbírky se zúčastňujeme aktivně již několik let. Peníze odevzdáváme teplické Charitě ČR, která ji zde organizuje.

Hana Machová