Žáci zdejší základní školy společně s dětmi z mateřské školy postupně plní v průběhu školního roku řadu výzev. Pro letošek byl zvolen celoroční cíl "Naučit se dávat starým věcem nový život".

Snažíme se vychovávat budoucí generace, které nebudou plýtvat, budou se umět chovat ekologicky. V současné konzumní společnosti je to dosti obtížný úkol, ale zdejší učitelé věří, že dobré příklady přitahují. Žáci stejně jako na ostatní školách třídí, škola zajišťuje hromadné svozy sběru starého papíru, vysloužilého drobného elektra, baterií, vyhlašují se sbírky např. pro KlokTex, Nadaci Sova nebo Diakonii Broumov.

Snažíme se být jednoduše prospěšní dle svých možností. Na školních akcí pak žáci samotní mimo tradičních jarmarkových produktů propagují i výrobky tvořené převážně z recyklovaného materiálu (plechovkové tužkovníky, nákupní tašky ze starých triček, plastová pítka a krmítka, plechovkové hmyzí hotely apod.) Posledním počinem byla rozsáhlá úklidová akce, kdy v několika dnech postupně skupiny žáků se svými učiteli a několika desítkami rodičů pomáhali vysbírat odpad z blízkého okolí Žalan.

Kamila Šmídová