Nemusí se už bát, kdy u ní zazvoní exekutor, dostala milého insolvenčního správce a má jistotu, že své dluhy jednou provždy a kompletně vyřeší. Říkala také, že oddlužení teď může sepsat a podat jenom akreditovaná osoba a že někde se za to platí 4000 korun, u neziskovek to však bývá zdarma. Kolegyně vše připravovala v Sociální agentuře, která poskytuje služby především lidem se zdravotním postižením. Byli trpěliví, vše jí vysvětlili, jak potřebovala a ještě se dozvěděla řadu zajímavých tipů, jak ušetřit a hospodařit v době oddlužení. Paní Johana tam tedy zavolala a objednala se na schůzku do Ústí nad Labem. Nabízeli jí i kancelář v Teplicích, ale do Ústí to má trochu blíž a termín dostala hned za týden. Když nepomohlo strhávání z důchodu po dobu 6 let, mohlo by pomoci toto.

Na první schůzce probrala s pracovnicí agentury základní podmínky oddlužení, co to znamená, co říká zákon a jestli je to pro ni vůbec výhodné. Na doporučení dluhové poradkyně zašla na účtárnu v práci, poprosila o exekuční příkazy a zeptala se, kolik ještě zbývá doplatit. Účetní jí potřebné doklady vytiskla. Sdělila jí, že dluh narostl na 800 000 korun.

Paní Johana byla z dlužné částky otřesená. Na další schůzku do agentury šla proto s obavami. Dluhová poradkyně ji však uklidnila. Nevadí, že dluh je vysoký, na oddlužení musí splnit 2 základní podmínky mít dostatečný příjem, aby se z něj dala srážet alespoň minimální částka, a být v úpadku. S dluhem 800 000 korun, kde jsou všechny částky po splatnosti a vymáhány exekučně, podmínku úpadku splňuje. Protože paní Johana má přiznanou invaliditu 2. stupně, oddlužení pro ni trvá dle zákona 3 roky. Musí mít ale tento důchod po celou dobu oddlužení, kdyby jí invaliditu mezitím snížili na 1. stupeň, bude v oddlužení standardních 5 let. Paní Johana však dostala strach, že za 3 roky nedokáže zaplatit 30 % dluhů, to s částkou 800 000 korun prostě nejde. Dluhová poradkyně jí vysvětlila, že dnes už není tolik důležité, kolik peněz v oddlužení zaplatí, ale zda po celou dobu vyvíjí maximální úsilí mít co nejvyšší příjem a dodržuje všechny podmínky oddlužení. Paní Johana se doptávala, zda ji nebude insolvenční správce nutit změnit práci. Dluhová poradkyně ji ujistila, že v současném zaměstnání má příjem dostatečný, navzdory invaliditě 2. stupně pracuje a minimální srážku splňuje, nemusí mít tedy obavy.

Paní Johana si oddychla. Práce ji baví, dostala smlouvu na rok a chce tam zůstat celé 3 roky, co bude v oddlužení, pokud o ni bude zaměstnavatel stát. Poté bude moci konečně začít žít bez obav z exekutorů, bez srážek z příjmů, bude si moci se svými penězi dělat, co chce. Dluhová poradkyně s paní Johanou připravila všechny potřebné přílohy a podklady k návrhu na povolení oddlužení, sepsali to a pracovnice poslala oddlužení na soud.

Od podání návrhu na soud již uplynulo 5 měsíců. Paní Johana se setkala s přiděleným insolvenčním správcem, milým starším pánem, ale protože se ostýchala doptat se na některé věci, obrátila se pak znovu na Sociální agenturu a rozpovídala se sociální pracovnicí vše, co ji zajímalo. Společně napsali správci dopis s přílohami, které ještě požadoval. Nyní čeká paní Johana na usnesení soudu o povolení oddlužení a těší se na dobu, kdy bude bez dluhů. Kdyby si nevěděla rady, ví, že se může obrátit na Sociální agenturu a dostane vždy zaručené informace zdarma. Pomohli by jí i s hledáním práce, má tedy jistotu, že v případě ukončení pracovního poměru bude vědět, kam se obrátit.

Sociální agentura, o.p.s.