V rámci druhého ročníku v roce 2018 se do kampaně zapojilo 23 zemí a mezi nimi i Česká republika, v letošním roce bylo realizováno celkem 104 aktivit, z toho 7 ve školách Ústeckého kraje – dvě v Ústí nad Labem, jedna v Bílině, dvě v Mostě a dvě na Chomutovsku. Naše škola se zapojila do této akce poprvé a to s projektem „Zvyšovaní kvality jazykového vzdělávání v Duhové škole“. Projekt realizujeme od 1. července. Učitelé vyjíždějí na jazykové kurzy do zahraničí.

Naším cílem je zlepšení jazykových kompetencí učitelů, díky kterému chceme zařazovat do výuky metodu CLIL (propojování cizího jazyka v běžných vyučovacích hodinách), navázat spolupráce s jinými zahraničními školami a do budoucna i zajišťovat jazykové pobyty žáků v zahraničí. Informace o programu Erasmus obdrželi naši žáci a rodiče právě při akci Erasmus Days. Pro malé školáky byly připraveny soutěžní aktivity s metodou CLIL, pro starší pak povídání o cílech programu Erasmus a propojování metody CLIL a podpora čtenářství v cizích jazycích.

Součástí byly i sportovní a výtvarné aktivity. Pro dospělé účastníky byla připravena schůzka, na níž mimo jiné obdrželi i informace o poslání programu Erasmus + a dozvěděli se od zapojených vyučujících o jeho konkrétním přínosu pro naši školu. Erasmus Days jsou napříč Evropou chápány jako dny oslav tohoto programu a my jsme ten náš den takto i pojali. Děkuji všem zapojeným pedagogům za pomoc s realizací. Těšíme se na další ročník.

Marie Sechovcová, ředitelka ZŠ Lidická Bílina