Studenti společenských věd, kteří do letošního konce září obhájili či obhájí bakalářskou nebo diplomovou práci zaměřenou na životní prostředí, mají šanci zabodovat i v druhém ročníku soutěže Czech Envi Thesis.

 Soutěž, s přímou podporou ministra životního prostředí Richarda Brabce, pořádá jako hlavní organizátor, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku Fakulty sociálně ekonomické UJEP, spolu s dalšími spolupracujícími organizacemi. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o výsledcích vědecké činnosti studentů vysokých škol v ČR zabývajících se problematikou životního prostředí z pohledu společenských věd.

 „Jsem skutečně rád za každého studenta humanitních věd, který se věnuje detailnímu studiu vztahů lidské společnosti a životního prostředí. Vždyť kvalitu životního prostředí také stále více celospolečensky vnímáme jako základ kvality našeho života. Projekt jsme podpořili záštitou Ministerstva životního prostředí, a jak pevně doufám, vyprovokuje větší zájem o vědecká témata dnešních absolventů,“ řekl ve vztahu k soutěži ministr životního prostředí Richard Brabec.

 Společenskovědní obory poskytují vysvětlení celé řady společenských fenoménů (prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí, determinanty chování), pomáhají hledat přijatelná a společensky optimální řešení či navrhují, jak správně nastavit způsoby komunikace environmentálních témat.

 „Požadavek na kvalitu životního prostředí se odráží nejen ve výkonu veřejné a státní správy, rozvojových aktivitách soukromých firem, ale i ve vědecké činnosti studentů vysokých škol. I přes vysokou kvalitu této činnosti však výsledky vědeckého bádání nejsou mediálně známé a často zůstanou jen v databázích a odborných knihovnách vysokých škol,“ vysvětluje motivaci soutěže Czech Envi Thesis její zakladatel a hlavní organizátor Jan Macháč. 

 Šance se přihlásit je do 30. září 2020 prostřednictvím webových stránek https://czechenvithesis.cz.

 Studentské práce za rok 2020 ocení odborná porota sestavená z předních českých odborníků napříč univerzitami a jinými vědeckými pracovišti v České republice. Pět nejlepších prací bude vybráno do finálového kola, v němž autoři své práce osobně představí. Na ty nejlepší čeká finanční odměna ve výši 30 tisíc korun pro vítěze, 20 tisíc korun pro druhé a 10 tisíc korun pro třetí místo. Díky společnosti Vodafone a dalším partnerům si autoři nejlepších prací odnesou nejen finanční odměnu, ale také možnost účasti na specifickém školení ke zlepšení jejich dovedností.  

 „Finále soutěže proběhne dne 3. prosince 2020 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Přijít může každý,“ potvrzuje Jan Macháč.

 Závěrečné práce z oblasti životního prostředí nemusí zůstávat v šuplíku. Proto navštivte web www.czechenvithesis.cz, kde je k dispozici nejen přihláška do soutěže, ale hlavně veškeré podrobnosti o Czech Envi Thesis, včetně reportáže z loňského ročníku.

Jana Kasaničová