Opět přijeli dobrovolní koledníci z jižní Moravy z Vranova nad Dyjí a ve spolupráci s farností Jeníkov vyrazili do ulic. Během pěti hodin prošli s třiceti pokladničkami celý Duchcov. Při slavnostním zakončení duchcovské Tříkrálové sbírky v kostele v Jeníkově řekla ředitelka Charity Most Eva Čenkovičová, která pokladničky s vybranými dary přebírala, že si velmi váží všech, kteří takto pomohli získat prostředky pro potřebné.

Dík samozřejmě patří i dárcům, větším i menším, a všem, kteří tříkrálové skupinky rádi přijali. Tato obnovená tradice už neodmyslitelně patří k prvním akcím nového kalendářního roku v Duchově.

Duchcovem prošli tři králové, peníze půjdou na charitu.

Antonín Pop