„Jsme rádi, že po dvouleté covidové pauze jsme mohli opět Energetickou maturitu uspořádat. Vzhledem k tomu, že současným trendem Skupiny ČEZ je Čistá Energie Zítřka, rozhodli jsme se rozšířit obzory vědomostí středoškoláků i o využití obnovitelných zdrojů v praxi. Proto jsme využili možnost, uspořádat historicky první maturitu v Elektrárně Ledvice, která se svým způsobem řadí i mezi obnovitelné zdroje energie. Mají zde na odtoku z retenčních nádrží technologie likvidace odpadních vod  čtyři odvalovací turbíny s bateriovým úložištěm, přičemž  vyrobená energie je dostačující právě k napájení osvětlení a provozu objektu čistírny odpadních vod. Další zajímavostí je pokusný solární park s různými druhy fotovoltaických panelů. Tato čistá energie například slouží i k pohonu autobusů městské hromadné dopravy v Bílině. Jejích dobíjecí stanice se rovněž nachází v elektrárně,“ osvětlil hlavní důvody změny místa konání Energetické maturity Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ.

 Všeobecné informace o elektrárně a seznámení se s jejím provozem jsou vždy hlavní náplní Energetické maturity. Znamená to, že i její letošní účastníci absolvovali v Informačním centru Elektrárny Ledvice různé přednášky, během nichž je lektoři z řad zkušených provozních zaměstnanců a vedení elektrárny zasvětili do tajů výrobních i nevýrobních provozů. Všichni rovněž zavítali na prohlídku výrobního bloku s ekologickým fluidním spalováním a výrobního bloku 6 (tzv. Nový zdroj), který je označován jako vysoce ekologický a jeden z nejmodernějších v Evropě. Po výstupu na nejvyšší rozhlednu České republice si elektrárnu a její okolí prohlédli i z ptačí perspektivy. Samozřejmě s dalším odborným a také zeměpisným výkladem.

Radka Rosická
Módní přehlídka Moravcové bude charitativní. Těšte se na Rosickou a Kloboučkovou

 Energetické maturity v Elektrárně Ledvice se zúčastnilo celkem dvacet žáků, a to z ESOZ Chomutov, SPŠ Ústí nad Labem, SPŠ Ostrov, SŠ stavební a strojní Teplice a SŠT Most. „Z těchto partnerských škol dorazili ti, co mají vážný zájem o fyziku a další přírodovědné předměty. Mnozí také chtějí po opravdové maturitě dál studovat na některé z vysokých škol technického zaměření. Zájem o prožití tří dnů v elektrárně, ať již v minulosti v Tušimicích nebo Prunéřově a nyní v té ledvické je přitom takový, že mnohdy musí pedagogové i mezi těmi nejlepšími žáky opravdu vybírat ještě ty lepší z nejlepších,“ doplňuje Martin Klacián.

 A kdo z nich se stal po absolvování závěrečného testu Králem energetické maturity 2022? Absolutní vítězství patří Jaroslavu Rozmušovi ze SPŠ Ostrov na Karlovarsku.  Druhé místo obsadil Vít Svatoš ze SŠ stavební a strojní Teplice a třetím byl Matěj Poláček ze SPŠ Ústí nad Labem.

Pohlednice se vzducholodí přelétající nad Teplicemi.
Nad Teplicemi proletěla vzducholoď Zeppelin. Byla to tehdy velké senzace

 „Energetická maturita, kterou Skupina ČEZ pořádá pro žáky z partnerských škol, je přínosem pro obě strany. Studenti elektrooborů si u nás prohloubí své znalosti, jež poté mohou zúročit u opravdové maturity či během přijímacích zkoušek na vysokou školu. Třídenní pobyt v elektrárně pak u některých z nich třeba i probudí zájem věnovat se hlouběji studiu zaměřenému právě na energetiku. Tím si vlastně vychováváme novou a hlavně mladou krev, která je zapotřebí v energetice i jiných technických oborech všeobecně. Tedy nejen ve Skupině ČEZ. Jsem proto rád, že školy k nám vyslaly své nejlepší studenty, co mají během celého školního roku opravdový zájem o fyziku a další přírodovědné předměty. Ostatně to dokazuje úspěšnost všech během závěrečného „maturitního“ testu. Bodové rozdíly byly minimální, tudíž rozhodoval čas. Mně nezbývá, než všem popřát, aby  tak bravurně zvládli, až přijde jejich čas, i maturitu opravdovou,“ uzavřel Miroslav Svoboda, ředitel Elektráren Ledvice. 

 Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy