Dva autobusy odvezly účastníky zájezdu nejprve do ústeckého Vaňova. Tady vystoupili ti, pro které by cyklistická vložka byla příliš náročná, ne-li nemožná, a nalodili se na motorovou loď Orion, zatímco cyklisty autobus odvezl pod hrad Střekov, aby odsud vyrazili po labské cyklostezce k přístavišti v Píšťanech. Sem vyplul proti labskému proudu i Orion s necyklisty. Obě skupiny si užily výhledu na labské stráně, Dubický kostelík, který mnozí znají z tradičních setkání rodin, vinice nad Žernoseky či estakádu dálnice D8. Cyklisté se navíc na 20ti kilometrové trase pěkně protáhli.

V přístavišti Maríny Píšťany na Žernoseckém jezeře, kde už Orion čekal, se cyklisté nalodili a celá výprava se po vplutí na Labe vydala zpět do Vaňova. Zpáteční cesta, zpříjemněna podáváním oběda, ubíhala po říčním proudu rychle, znovu pohled na malebné stráně labského údolí a při kotvení ve vaňovském přístavu dojídají ještě ti pomalejší dezert. Většina nastupuje do autobusů a jen malá skupinka těch nejzdatnějších vyráží do Krupky či Teplic „po ose“.

Sedmihůrská vyhlídka.
Sedmihůrskou vyhlídku najdete nad Krupkou. Vidět z ní lze kopce Bořeň a Stropník

 Po sedmi letech se trasa tohoto výletu vrátila do části labského údolí, které vévodí Brána Čech – Porta Bohemica. Cestu do německého Bad Schandau mezi Labskými pískovci, kam tento kombinovaný výlet směřoval v minulých letech, jsme museli opustit pro komplikace spojené s proticovidovými opatřeními při pohybu dvěma státy.

 Celý výlet se všem účastníkům líbil, akce byla velmi zdařilá. Poděkování patří Knaufu, který financoval jak dopravu autobusy a lodí, tak občerstvení na palubě, ale také duchovnímu otci tradiční akce, řediteli Knaufu ing.Brázdovi a jeho spolupracovníkům.

Josef Hon