Naše škola se znovu rozhodla přispět dobré věci a zapojit své žáky, které tak vede k prevenci péče o své zdraví a k hodnotám dobročinnosti a solidarity. Do veřejné sbírky se zapojily třídy 7. A, 8. B a

9. B. Žáci vybaveni žlutými tričky, pokladními vaky a letáčky nabízeli květinky ve škole i v teplickém centru. Vyrazili už v 8 hod. ráno a kytičky s fialovou barvou stužky v ceně 20 Kč nabízeli kolemjdoucím až do 14 hod. Celkem se dětem podařilo vybrat na podporu boje s nádorovými onemocněními 19 196 Kč.

Lázeňská ulička v Teplicích.
Co je nového v Teplicích: Lázeňská ulička nabízí historii, oplatky a prameny

Finanční prostředky ze sbírky budou použity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života pacientů, podporu výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Barbora Junková, Marcela Prokůpková

Základní škola s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953