Část hrobek už byla do majetku města zařazena v předchozích letech. Například v roce 2020 převzalo statutární město Teplice do svého majetku 20 opuštěných hrobek a zároveň bylo vytipováno dalších 19 hrobek, o jejichž převzetí v prosinci na posledním zasedání rozhodli zastupitelé. V některých případech se jedná o cenné objekty, ať už historicky, architektonicky nebo esteticky a podle možností bude alespoň část z nich restaurována.

Restaurování jedné hrobky je poměrně nákladné - pohybuje se v rozmezí 90-120tis. Kč. Město každoročně uvolňuje z rozpočtu pro tento účel částku 150 – 200 tisíc korun, a opravit se tak podaří jednu až dvě hrobky za rok.

"Srpen v lednu" na Barboře u Teplic.
FOTO: Otužilce bavil Srpen v lednu na Barboře. Nechyběly koktejly a koupačky

Například v roce 2020 se po restaurování velmi důstojné podoby dočkala hrobka významného architekta Gustava Adolfa Jirsche.

I tak na hřbitově zůstává mnoho hrobových míst, o která se nikdo nestará, jsou zarostlá nebo dokonce nebezpečná.

„Hřbitov má být důstojným místem a sloužit žijícím, aby mohli vzpomínat na své předky. V případě, kdy už nejsou žijící, kteří by vzpomínali a hrobová místa akorát zarůstají lebedou, neplní hřbitov svojí funkci. A my se snažíme buď taková místa nabídnout k dalšímu využití nebo architektonicky zajímavé hrobky nebo hroby významných osobností a rodů opravujeme a udržujeme jako odkaz na teplickou historii.“, říká primátor města Hynek Hanza.

Robin Röhrich 

Den otevřených dveří, střední průmyslová škola.
Obchodka už dávno není dívčí školou a magnetem byl obor informační technologie