Z vyhlídky hradní věže mohli pozorovat okolí Teplic, na ohni opékat buřty, okolí hradu a přilehlé cesty využít ke kvízové hře. Záměrem projektu bylo u dětí vzbudit zájem o přírodu, ověřit si znalosti přímo v lese, budovat pozitivní vztah k místu jejich bydliště a rozvíjet spolupráci s rodiči. K tomu sloužila vyhlášená anketa, kde měli rodiče s dětmi vyslovit přání Zemi. Na lístečkách bylo napsáno: Přejeme si čerstvý vzduch, čistou vodu, květiny pro včelky, vysazování nových stromů, třídit odpadky, nedělat nepořádek´, jasné sluníčko a mraky, smradlavá auta vyměnit za kola…Děti si samy vyzdobily školu vlastními výtvory. K oslavě přispělo krásné slunečné počasí. A tak nám na té naši Zemi bylo prima!

Irena Slámová, Mateřská škola Fráni Šrámka 2620, Teplice