Akci pořádala římskokatolická farnost Jeníkov, která též vydatně spolupracovala na tom, že tato kaplička jako jediná památka na zaniklou obec byla obnovena a následně i požehnána litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Kaplička se stává symbolem všech vytěžených obcí a těch, kdo se k nim hlásí. Zhruba pět desítek účastníků bohoslužby vyprošovalo požehnání celému kraji a pokoj pro duše zemřelých. 

Antonín Pop