Nedílnou součástí těchto setkání je i soutěž o největší rodinu. Tou je míněna příbuzenská skupina s pojmenovatelnými příbuzenskými vztahy, tedy takzvaná „velká rodina“. Záměrem celé akce je zdůraznit význam „velké rodiny“ pro péči o člověka se zdravotním postižením. Největší skupinou příbuzných, tedy největší rodinou minulých let, je čtyřicetičlenná rodina v roce 2017, největší účast na setkání byla v roce 2013. Tehdy se nás sešlo 129. A protože domácí mazlíček je také členem  rodiny, to platí v rodině s dítětem s postižením dvojnásob, přidáváme na diplomy a do našich statistik i pejsky. V případě rovnosti pak i oni rozhodují. Jednou byli mezi účastníky setkání i dva koně.

Kuchaři a cukráři z teplické Hotelové školy vyrazili sbírat zkušenosti do Norska.
Kuchaři a cukráři z teplické Hotelové školy vyrazili sbírat zkušenosti do Norska

               Letošní rok nebyl rokem rekordů, ale vzhledem ke covidovému přerušení tradice patřily počty k velmi dobrému průměru. Celkový počet účastníků byl 86 (k tomu 5 psů), největší rodinu soustředil Ivan Růžička, ředitel školy Arkadie. Růžičků a jim příbuzných se sešlo 21 (a k tomu 3 pejsci). Všechny zúčastněné rodiny dostaly diplom vytištěný na ručním papíru vyrobeném v chráněných dílnách Arkadie. „S mnohými z našich příbuzných se setkáváme právě díky této akci,“ říká Ivan Růžička, hlava vítězného týmu. Milými účastníky letošního setkání byli Menhardovi, rodina bývalého žáka škol. Vítězům tří z předchozích ročníků soutěže stálo za to, přijet se podívat mezi staré známé alespoň v omezené sestavě.

               Navázání na tradici se opravdu vydařilo. Přispělo tomu i perfektní počasí. Byla to další příležitost vzájemného poznání zaměstnanců, klientů a příznivců Arkadie, ale také milých setkání uvnitř rodinných „klanů“. (joho)