„Byla to docela sranda. Když se mé spolupracovnice dozvěděly, co se děje, tak všechny rychle utekly domů nakoupit zásoby mouky a cukru. Já jsem tam zůstal sám se směnovým mistrem Míšou Udatným. Seděli jsme tam u stolu a diskutovali nad tím, jaký asi bude další politický vývoj,“ vypráví moderátor z Teplic Jiří Dušek, který před 54 lety pracoval v chudeřických sklárnách. Rok 1968 znamenal dobu uvolnění a otevření se světu i na Teplicku. V půli srpna zavítal do Alejní ulice v Teplicích nejmodernější italský lunapark. Velký rozruch způsobil do té doby nevídaný fakt – v Teplicích se provozoval striptýz. A 20. srpna před 54 lety si lidé, tehdy ještě nic netušící, užívali poslední den svobody před dvacetiletou dobou temna. (tx)