Na vytvoření numismatického kroužku pomýšlel první předseda pobočky Jan Pěček již v roce 1950 a rozprávěl o tom s Rudolfem Linkem. Z Numismatických listů věděl, že numismatické kroužky již jinde existují. Tehdy bylo v Teplicích známo jen 5 sběratelů mincí : Jan Pěček, Rudolf Linek, Ladislav Kňourek, Čeněk Drápalík a František Hora. Později se dozvěděli o Antonínu Berdychovi a Arturu Buxbaumovi z Teplic, Josefu Smetanovi a Josefu Stryhalovi z Košťan.

V červenci 1951 se rozhodli Jan Pěček a Rudolf Linek ke svolání první schůzky. Zajistili místnost v hotelu De Saxe a svolali tam na neděli dopoledne dne 5.8.1951 devět tehdy známých sběratelů mincí, z nichž se dostavilo šest : Linek , Kňourek,Pěček, Drápalík, Berdych a Buxbaum. Tehdy byli v Numismatické společnosti československé jen Hora, Kňourek, Linek a Pěček.

Koncem roku 1951 bylo zaznamenáno 12 účastníků, z toho 6 členů NSČ. Kroužek konal v roce 1951 celkem 10 schůzek a konány byly 2 kratší přednášky. Zprávy o zahájení činnosti otiskl spolkový časopis ČSPDP v čísle 4-6,7-9/1951, další již v důsledku zastavení časopisu otiskovány nebyly. NSČ na kroužcích tehdy ani velký zájem neměla.

Na schůzích se rozvíjel čilý ruch výměny i drobných aukcí, což dovolovaly tehdy ještě devizové předpisy, každý se rád pochlubil s novou mincí nebo medailí, získanou jako přírůstek.

Zakládající členové : Buxbaum Artur, Drápalík Čeněk, Gruncl Antonín, Hora František,Kňourek Ladislav, Linek Rudolf, Pěček Jan a za muzeum Stanislav Zachat.

Vedoucím byl Jan Pěček, zástupcem Rudolf Linek, knihovník Ladislav Kňourek.

Nelze přejít potíže, které jsme měli s místnostmi pro schůze a jak víte, vystřídali jsme jich také dost. Schůzovní místnosti byly i opakovaně Hotel De Saxe, Thermia (Krušnohor, Dittrich), Kavárna v Divadle, Hotel Radnice, Restaurace Varšava, Krajské muzeum, Agitační středisko na Stadionu 9.května, Klub občanů v Ruské ulici a místnosti Regionálního muzea. Za 69 let celkem 18 změn.

První velká aukce se konala 20.9.1953, velká aukce s katalogem až 16.10.1966.

Aukční místnosti : Hotel Radnice,ZK BONEX Lipový dvůr, Kulturní dům n.p. Konstruktiva v Denisově ulici č.8, Restaurace U Pramene, ZK Městského stavebního podniku v budově za kavárnou Concordia, Výstavní síň Jízdárna

v Regionálním muzeu, sál komerční budovy Polikliniky v Dlouhé ulici, Dům kultury na Mírovém náměstí. Celkem 8 sálů.

Pobočka pořádala velkou výstavu platidel v teplickém muzeu v roce 1961 a výstavu regionálních ražeb v roce 1991,výstavu papírových platidel v roce 2015. Nadále spolupracuje s Regionálním muzeem nejen svými znalostmi ale i zápůjčkami exponátů pro pořádané výstavy.

Pobočková knihovna je jedna z největších ve společnosti a je využívána nejen našimi členy ale i jinými zájemci.

Během historie pobočky byly zajištěny 2 nálezy mincí : nález středověkých mincí v Ledvicích v roce 1949 a v roce 1954 nález pražských grošů v Žichlicích. To je v současnosti téměř nemožné. Soupisu chebských mincí Dr. Castelina se zúčastnili Ladislav Kňourek a Jan Pěček.

Za 70 let pobočka uspořádala zatím 107 velkých aukcí s katalogem.

Z teplické pobočky vznikly i okolní pobočky v Děčíně, Chomutově a Ústí nad Labem. Pobočka má své členy i mimo teplický okres a to v okresech Most, Ústí nad Labem, Litoměřice.

Činnost pobočky je převážně osvětová. V dnešním pojetí numismatika neznamená jen sbírání mincí ale hlubší zájem i o ostatní příbuzné obory. A je to sbírání medailí, papírových platidel (notafilie), řádů a vyznamenání (faleristika), akcií (skripofilie), pečetí (sfragistika), odznaků (signistika) a další drobná plastika (žetony, účelové známky, nouzová platidla atd.).

Přednáškových schůzek se zúčastňuje 30 – 40 zájemců. Chodí mezi nás i sběratelé pohlednic, protože vše souvisí se vším.

Od září 1996 se scházíme druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 8,30 hodin v prostorách Regionálního muzea v Teplicích.

Procházíme li se prezentačními listinami, setkáváme se ponejvíce s menší skupinou členů, vážných sběratelů , věrných ušlechtilé zábavě a snažících se přinést k záchraně nejen mince a medaile, jako svědky naší dávné minulosti, co je v jejich možnostech a silách.

Knihovna pobočky čítá přes 1550 titulů, nepočítaje časopisy a světové katalogy. Kdysi vzácné aukční katalogy se nepočítají. Využívána je nejen našimi členy ale i jinými institucemi i v zahraničí..

 

Předsedové pobočky byli:

 

Pěček Jan 1951-1976 26 let -70 +81

Bulíček Jiří RSDr 1977-1985,1991 10 let -62 +73

Bergner Otto 1986-1990 4 roky -64 +67

Rönisch Erhard 1992-1999 8 let -59 +78

Mjalovský Vladimír 2000-2021 22 let -82

 

Přednášky :

Mjalovský Vladimír 189

Kňourek Ladislav 75

Pěček Jan 65

Rönisch Erhard 48

Wágner Jaroslav st. 35

Dubanič Milan 22

Pavelcová Olga 14

 

Z dalších žijících

Petráň Zdeněk 14

Zícha Zdeněk 13

Pinta Václav 10

Walter Antonín ml. 9

 

Za 70 let činnosti pobočkou prošlo jako řádní členové 268 členů. V současnosti má pobočka 40 řádných členů ČNS.

Mluvíme-li o tom, co jsme všechno udělali, nesmíme zapomenout ani těch, co nás opustili.

První předseda Jan Pěček, policista, předválečný člen ČNS, hlavně se zajímal o mince střední Evropy.

Druhý předseda RSDr Jiří Bulíček, bývalý důstojník čs, armády a profesor Obchodní akademie se zajímal hlavně o nouzová platidla a antiku.

Třetí předseda Otto Bergner, německé národnosti, vodař, měl velkou sbírku polských mincí a porcelánových medailí.

Čtvrtý předseda Erhard Rönisch , také německé národnosti, důlní technik , se hlavně zabýval mincemi 17.století a dolary USA.

Pátý předseda , žijící, Vladimír Mjalovský, stavební projektant. Specializoval se na mincovnictví Dubrovníku a medaile Bohemiky s příběhem. 40 let knihovník 36 let aukční referent, organizátor zájezdů.

Ladislav Kňourek, vyučený prodavač, numismatik od Boha, kreslíř, odborník na středověké mince našeho regionu.

Josef Urban, strojní technik, dlouholetý knihovník a aukční referent miloval antiku.

Ing. Jiří Šimůnek, člen od roku 1978, pozdější předseda ČNS

Dubanič Milan, pozdější zakladatel pobočky v Ústí n.L. a tajemník ČNS.

Stanislav Dluhoš, a Václav Štajner, funkcionáři v pozdější Děčínské pobočce

Ivan Dejmal,člen od roku 1965, pozdější ministr Životního prostředí ČR

Zahradník Alois, technik, dlouholetý pokladník, specialista na chyboražby a porcelánky.

Z těch žijících :

Václav Pinta , zakladatel pobočky Chomutově,známý odborník grošového období Karla IV.

Jindřich Mareš, stavař, specialista na mincovnictví Leopolda I.,

PhDr František Kolouch, restaurátor a soudní znalec

 

V průběhu let vydala pobočka řadu medailí. Podíleli se na jejich zpracování členové i špičkoví umělci. V soupisu Martina Foukala: České numismatické medaile. Katalog ražeb.1.díl je to 14 medailí v různém provedení.

close Teplické numismatiky vede Vladimír Mjalovský. info Zdroj: Deník/Zdeněk Traxler zoom_in "K 70. výročí jsme vydali medaili, je atypická čtvercová. Stříbrná variant stojí 2400 korun," řekl Vladimír Mjalovský, který vede teplické mumismatiky. 

Nejdražší byla medaile k 50 výročí pobočky s námětem Julia Payera DN 40 mm ražená ve zlatě v počtu 4 kusy. Jeden „chudý sběratel“ ji po zvýšení cen zlata svůj exemplář údajně prodal jako materiál. Byl to sběratel?

Relativně vzácná asi bude obyčejná hliníková medaile z roku 2015 , kterou byli obdarování účastníci zájezdu na Slavkovské bojiště v počtu 33 , z toho ale jen 5 byli numismatici a 3 cizinci.

Ještě byly vyraženy 3 kusy měděné a pak se údajně poničila raznice.

Zatím předposlední medaili ke 150 výročí dobrovolných hasičů v Teplicích podle návrhu Michala Vitanovského jsme vydali v roce 2018 a ražbu provedla pražská firma TRIGA-K.

Další byla medaile etnografa a cestovatele Miloslava Stingla, rodáka z Bíliny. Ten by se v roce 2020 dožil 90 let. Návrh medaile vytvořil Michal Vitanovský.

K 70 výročí svého založení vydala pobočka klipu s motivem teplického muzea, místo svých schůzek a jmény 5 předsedů. Na rubu jsou znaky měst, odkud pocházejí členové pobočky. Medaili opět navrhl Michal Vitanovský, provedení stříbro, měď a tombak..

V dlouhodobém plánu je medaile dalšího rodáka z kraje , ze Střelné, Antona Wiedemanna, medailéra císařovny Marie Terezie, kterou navrhuje Karel Zeman. Snad vyjde někdy bez nějakého výročí.

Mohla by to být i medaile paní Hany Benešové, manželky našeho druhého prezidenta, která se narodila v Domaslavicích, součásti Háje u Duchcova.

Další může být Jan Klecanda, Jan Havlasa, cestovatel a diplomat.

A co třeba výročí 50 let Konzervatoře v Teplicích.

Netradičně byla vydána pamětní bankovka ke 40. výročí přesunu gotického kostela v Mostě.

Nezapomenutelné byly zájezdy pobočky . Po uvolnění hranic jsme procestovali Evropu od Pyrenejí po Karpaty, od Hamburku po Řím.

Mnohé v naší činnosti se leckomu nelíbilo ale tak už to bývá. Snažme se ale pro naši společnou věc, pro naše společné zájmy udělat vše, co je v našich silách a vždy svědomitě.

Vladimír Mjalovský, předseda ČNS Teplice