PROJEKTOVÝ DEN 18. LISTOPADU

Pátek 18. listopadu2022  byl vyhlášen jako projektový den. Učitelé společně s žáky připravili program, který je věnován svátku Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii. Ve škole proběhne výuka podle netradičního rozvrhu.

Na co se můžeme těšit?

V rozvrhu tříd se objeví:

Přednášky a workshopy k tématu Sametová revoluce (návštěva Muzea, akce externích lektorů)
Vrstevnické učení – septimáni vyučují mladší spolužáky
Školní miniprojekty (Život slepce, Písně roku 1989, Listopadový humor)
Přednáška školního psychologa Cesta k životní spokojenosti
Výuka bude přizpůsobena hlavnímu tématu projektového dne. V rozvrhu se objeví předměty, během nichž budou probírána leckdy netradiční témata.

Tři třídy septimy se budou navíc věnovat tvorbě seminárních prací. A oktaváni budou mít program zaměřený na maturitní zkoušku a studium na VŠ.

Věříme, že se projektový den podaří a dobře naváže na státní svátek 17. listopadu.

RNDr. Věra Ševčíková (abs. 1977)

Sametová revoluce na Teplicku
FOTO: Sametové revoluci předcházel teplický boj o čistý vzduch