Jednotka SDH Žalany bývá zpravidla vyslána Krajským operačním střediskem Ústí nad Labem k nahlášené události, v loňském roce 2021, tak byla celkem povolána k 24 různým událostem: 9x požár, 6x dopravní nehoda, 4x technická pomoc, 5x jiné události. Rovněž jsme v průběhu roku 2021 čistili požární nádrž v obci Žim, zdobil se vánoční strom v Žalanech a v probíhala údržba výjezdové techniky a zázemí zbrojnice. Děkujeme za přízeň a podporu a doufejme, že nový rok 2022 bude mnohem klidnější. 

Radek Starý, JSDH Žalany

Cínovec: Běžkování, golf pod sněhem, koně v ohradě a turisté.
FOTO: Cínovec: Běžkování, golf pod sněhem, koně v ohradě a turisté