Stravování tenkrát přechodně zajišťovala restaurace Panorama. Od školního roku 1972/73 škola fungovala ve dvou pavilonech. Navštěvovalo je 1200 žáků, takže v jedné třídě se jich tísnilo až čtyřicet. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto o přístavbě, jejíž realizace se protáhla, takže k otevření třetího pavilonu došlo až v roce 1988.

Dnes jsou v pavilonu A učebny II. stupně, školní jídelna a kanceláře vedení školy, v pavilonu B se nachází MŠ, která se součástí komplexu stala až v roce 2012, sídlí zde odloučené pracoviště Regionální knihovny. A konečně pavilon C je určen učebnám I. stupně a školní družině.

Během let instituce měnila svou tvář. V letech 2010 až 2011 prošla rekonstrukcí vnějšího pláště došlo na výměnu oken, zateplení střech a obvodových zdí. I vnitřní prostory již měly obnošený kabát, a tak dostaly nový.

Představení Jany Paulové a Davida Suchařípy mělo šťávu.
FOTO: Představení Jany Paulové a Davida Suchařípy mělo šťávu

V letošním roce škola zaznamenala další velkou změnu totiž instalaci systému nuceného větrání s rekuperací doprovázenou montáží nových svítidel a vymalováním všech učeben.

Svědkem kolika úsměvů, hovorů, osudů, pochval, kárání, ale i radosti a pláče zdi této školy za půlstoletí své existence jsou? A kolika ještě budou? Kdoví. Nynější ředitelka školy Mgr. Bc. Gabriela Křížková se společně se svými zaměstnanci a za finanční pomoci Statutárního města Teplice, které je jejím zřizovatelem, nepřestává snažit o neustálé zlepšování prostředí školy. V září letošního školního roku bylo v prostorách ZŠ přivítáno celkem 394 žáků a v MŠ 63 dětí. Na škole v současnosti pracuje 82 zaměstnanců.

Pavlína Šnídlová, ZŠ Koperníkova v Teplicích

Letní tábor v Kunžaku u rybníka Komorník  v roce 1966.
Podívejte se na retro snímky z tábora: celtové stany, ohniště a pohoda