Zájemci se dozvědí podrobnosti o našich nabízených oborech. Seznámí se s učiteli jednotlivých škol, prohlédnou si nové prostředí. A mohou si vyzkoušet některé činnosti v odborných učebnách. Přijďte se poradit o vhodném oboru a nasát středoškolskou atmosféru. Prosíme vás o dodržování všech platných epidemiologických opatření a respirátory s sebou.

Jana Vachoušková, zástupkyně ředitele Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy