A jak to zatím vypadá? Určitě je třeba ocenit, že samotný provoz od ledna nijak nezkolaboval, k MDT přešla řada řidičů z původní firmy a trolejbusy vyjely do ulic. Co už se tolik nepovedlo je nasazení nového odbavovacího systému, který se k 1.1. spustit nepodařilo. Přestože vina za nefunkční software padá na jeho dodavatele a ten za to čelí smluvním sankcím, je potřeba říct, že přípravu podcenila i MDT.

Funkčnost odbavovacích zařízení nelze ověřovat pár dní před ostrým spuštěním. A i když už je nyní samotný odbavovací systém funkční, menší části vozů stále nefungují světelné panely s informacemi o zastávkách a lidé jsou odkázáni na papírová čísla linek, která z dálky ani nejdou rozeznat. To všechno jsou ale technické nedostatky, které se jistě dříve nebo později podaří vyřešit. Pro mě jsou důležitější věci, které nejsou na první pohled tak viditelné. Moderní MHD pro mě představuje alternativu k individuální jízdě autem, tedy především rychlost, časovou výhodnost a dostupnost.

V Teplicích došlo naopak k omezení počtu spojů o 10 % a s tím se dostupnost i časová výhodnost ještě snížila. Z některých směrů jezdí o víkendech MHD jednou za 40 minut až hodinu. Z některých konečných vyjíždí do centra více spojů v jeden čas, ale o to déle se čeká na další. Rozložení odjezdů do více časů by bylo jistě vhodnější. Pokud už jede spoj pro vás ve vhodný čas, měl by vás v hlavních směrech také dopravit co nejrychleji. To lze dosáhnout zkrácením tras a také zrychlením odbavení. Trasy by neměly být vedeny pro objíždění co největšího počtu bodů na trase, jak tomu bývá, ale tam kde je to možné tak, aby se zkrátila vzdálenost a čas na cestu mezi okraji města a centrem.

Jízdní doby značně prodlužuje také odbavování všech cestujících u řidiče. Odbavení každého průkazu trvá asi 4-5 sekund jen na přístroji a u placení hotovostí je to ještě více. Pokud je tedy více cestujících tak odbavení třeba 10 lidí může na každé zastávce trvat minutu i více. Moderní městská doprava by měla naopak směřovat k samoobslužnému nákupu jízdenky ve voze a nástupu a výstupu všemi dveřmi pro maximální zkrácení pobytu vozu v zastávkách. Odbavení u řidiče může zůstat pro placení hotovostí. Jízdní doba by se tak jen změnou odbavení mohla zkrátit o několik minut na každé lince. Ke zrychlení mohou přispět např. i preference trolejbusů na semaforech.

Samozřejmostí by měla být možnost sledování polohy vozů v mobilní aplikaci nebo na webových stránkách stejně jako inteligentní digitální označníky s informacemi o nejbližších časech odjezdů a očekávaném zpoždění v reálném čase.

Jsem rád, že řadu věcí už vedení města připravuje a oceňuji i snahu získat podněty k provozu od občanů. Věřím, že přes aktuální nedostatky má Městská doprava Teplice stále možnost přejít k moderní veřejné dopravě 21. století, kterou budou občané města rádi využívat. I já jsem připraven k tomu konstruktivně přispět.

Petr Slavíček, zastupitel města a lídr Volby PRO Teplice