Exploze byla slyšet do širokého okolí, k zemi tehdy odborníci na demolice poslali budovu hotelu Radnice na dnešním náměstí Svobody. Podle dobových historických pramenů v něm třeba bydlel v roce 1913 při svém léčebném pobytu v Teplicích arcivévoda a pozdější císař Rakousko-Uherska Karel s chotí Zitou. 

Dnes v těchto místech najdete Nákupní centrum Fontána, ještě před Fontánou vyrostla na stejném místě budova, která nebyla nikdy dostavěna. Do ní se zakousla těžká bourací technika na podzim roku 2011. Nákupní centrum Fontána bylo slavnostně otevřeno v prosinci 2013. (tx)