Ta byla započata zapálením „olympijského“ táboráku nejstarší pacientkou lůžkových oddělení. Kuličky, házení na plechovky, strefování otvorů, šipky, petangue, lovení rybiček to vše byly disciplíny, kterých se pacienti zhostili se ctí a podali skvělé výkony. Následovalo vyhlášení vítězů a zasloužená oslava. K občerstvení byl výborný domácí štrúdl z naší kuchyně, špekáčky, perník, nelkoholické pivo, limonáda. Vítězové si odnesli medaili, birell a perníček. Po celou dobu dobrovolníci hráli na kytaru a atmosféra byla veselá. Děkujeme zaměstnancům za skvělou akci a sponzorům za nealko pivo a perníky.

HNsP