Vydala jsem se na cestu za historicky zajímavými místy Modlanska vybavená pouze základními znalostmi a informacemi. Navíc jsem chtěla objevovat a objevovat a objevovat ono méně známé, abych mohla vše předat i ostatním. Jenže jenom chtění a dívání se kolem sebe nestačí.

Nebýt sepsaných vzpomínek pamětníka Stanislava Dvořáka st., vyprávění mého dědy Josefa Makalouše st. nebo současného místostarosty a představitele „Přátel Modlanska“ a rovněž už pamětníka Petra Hubeného, který mne sem navíc také pozval, asi bych toho poznala a objevila daleko méně a necítila bych se tu dnes pomalu jako doma. Velmi mi pomohl při hledání starých periodik a luštění téměř nečitelných nápisů Mgr. Jiří Bureš z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Ovšem tím nejlepším a nejkouzelnějším průvodcem, který mne doprovázel po celou dobu, se mi stal modlanský kronikář a učitel Franz Schneider, resp. jeho dílo v překladu Petry Hajné z r. 2012. Všem díky!

Tak hovoří o vzniku knihy „Modlansko v ozvěnách času“ její autorka, novinářka Libuše Maxová.

Podnět k jejímu napsání vzešel na modlanské radnici. O Modlanech, Věšťanech, obci Suché či Kvítkově, Drahkově, ale také už neexistujících Žichlicích se už tu a tam něco napsalo, ovšem tentokráte jde o pohled na tato místa trochu nezvyklý, očima člověka, který sem přichází, všímá se tudíž momentů, které starousedlíci berou jako normální.

„Ono to tak úplně není, že bych sem vkročila poprvé. Narodila jsem se v Teplicích, prarodiče pocházeli ze Sobědruh, můj praděda jezdil s povozem pro uhlí do Modlan na šachtu, s maminkou jsme chodívaly za Věšťany na hrušky… Takže jsem pomalu také zdejší, po odevzdání rukopisu už úplně! Kdykoliv vejdu do modlanského kostela, pozdravím se s váženým budapešťským velkouzenářem, věšťanským rodákem a mecenášem panem Antonem Kreische, s nímž jsem se díky psaní a hledání v matrikách hodně spřátelila. Dívá se dolů na mne z vitráže zachovalého půlkruhového okna. Budu ráda, když ho lépe poznají i ti, co budou listovat knížkou.“

Poprvé bude knížka „Modlansko v ozvěnách času“ představena 10. prosince a to v rámci adventního koncertu v modlanském kostele sv. Apolináře. Kmotrem se stane Zbigniev (Zibi) Czendlik.

„Současně tu pokřtíme i Zibiho kalendář „Ať vás život se mnou baví“. Výtěžek z jeho prodeje bude věnován Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích,“ doplňuje Libuše Maxová.

(Lmax)