Krajská zdravotní (KZ) začne od 1. ledna 2021 provozovat v Nemocnici Teplice  lékařskou pohotovostní službu (LPS) pro dospělé i LPS pro děti a dorost.

 Lékařská pohotovostní služba pro dospělé bude nově součástí provozu Urgentního příjmu Nemocnice Teplice. 

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které se provádějí v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Ambulance LPS pro dospělé je dočasně z důvodu epidemiologické situace umístěna mimo prostory Urgentního příjmu, a to v přízemí (1. NP) pavilonu J. Pacienti přicházející na ošetření v ambulanci LPS pro dospělé budou zaregistrováni na Urgentním příjmu v pavilonu F zdravotnickým personálem a po zhodnocení závažnosti jejich zdravotních obtíží zasláni k ošetření na ambulanci LPS pro dospělé.

 

Ordinační hodiny ambulance LPS pro dospělé:

pondělí – pátek 18:00 – 21:00 hodin

sobota, neděle, svátky 10:00 – 19:00 hodin

 Kontakt: +420 417 519 721

 

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Pro děti a dorost ve věku 0-19 let zajišťují na LPS péči  obvodní praktičtí pediatři a dětské sestry, a pediatři  a dětské sestry z lůžkové části Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Teplice, o.z.

Prostory LPS pro děti jsou umístěny v bezprostřední blízkosti lůžkové a ambulantní části Dětského a dorostového oddělení, Nemocnice Teplice, o. z. v pavilonu J, ve třetím poschodí (4. NP).

 Ordinační hodiny ambulance LPS pro děti a dorost:

pondělí – pátek 18:00 – 21:00 hodin

sobota, neděle, svátky 10:00 – 19:00 hodin

Krajská zdravotní