Jaké aktivity jste museli v DDM přerušit/ukončit?

Stejně jako jiné školy, nebo školské organizace jsme byli bohužel nuceni ukončit veškerou zájmovou činnost, konkrétně činnost téměř 100 zájmových kroužků určených zejména dětem ze ZŠ, všechny naplánované soutěže a přehlídky a akce připravené i pro neorganizované zájemce na víkendy, nyní v předpokládané délce nouzového stavu do 18.4.2020. Dále jsme zrušili i připravené předmětové soutěže MŠMT a to dle pokynu MŠMT až do konce školního roku. Takže potvrzuji, že okresní kola olympiád jakými jsou např. biologická nebo fyzikální olympiáda, se již v tomto školním roce neuskuteční. Zákaz činnosti se samozřejmě také vztahuje na sportovní soutěže, které ve spolupráci s AŠSK organizujeme a financujeme, celkem bylo zajištěno k termínu 10. 3. 2020, 28 sportovních soutěží ze 49. Nyní vyhodnocujeme, které budou definitivně ukončeny a které mohou být zařazeny v náhradním termínu, v rámci prvního pololetí nového školního roku. Je velice pravděpodobné, že soutěže jakými jsou např. vybíjená, volejbal nebo minifotbal nebude možné přeložit a budou tedy ukončeny. Pokusíme se zachránit a zajistit v náhradním termínu alespoň některé akce jakými jsou např. atletické soutěže : čtyřboj a Pohár rozhlasu nebo McDonald Cup.

Ilustrační foto.
Rybářská organizace v Teplicích vychází vstříc svým členům

Co bylo nutné zajistit přednostně?

Především jsme okamžitě informovali naše klienty, rodiče dětí docházejících do kroužků, že s platností od 11. března, až do odvolání, je tato činnost přerušena a že mají průběžně sledovat naše webové stránky, kde budeme zařazovat aktuální informace : www.ddmteplice.cz Dále jsme o přerušení činnosti i spolupráce informovali naše partnery, cca 200 externích pedagogů volného času, včetně trenérů, kteří zajišťují jak pravidelnou zájmovou činnost, tak soutěže, nebo s námi spolupracují na zajištění víkendových a prázdninových akcí. Informace o ukončení soutěží MŠMT jsme museli předat ředitelům ZŠ a SŠ, metodikům a pedagogům ZŠ SŠ, kteří zajišťují výše uvedené předmětové a sportovní soutěže a dalším spolupracujícím organizacím ( zrušení nájemních smluv, objednané dopravy na soutěže apod.).Samozřejmě že informace o ukončení zájmové činnosti obdržel také zřizovatel, Ústecký kraj a Odbor školství statutárního města Teplice.

Co děláte v DDM nyní?

Snažíme se v souladu s pokyny vlády a rezortních ministerstvech ( MŠMT a MZ) a samozřejmě také zřizovatele, ÚK, plnit všechny běžné úkoly ekonomické, provozní i pedagogické, protože i když je činnost směrem k veřejnosti přerušená, DDM musí „fungovat“ dál. Tyto cíle práce bych rozdělil do 2 částí a to na úkoly interní a běžné a na úkoly nové, zaměřené zejména směrem k našim klientům a rodičům dětí, ale také k partnerům a ke společnosti. Co se týká úkolů interních, tak kromě plnění běžných provozních a ekonomických úkolů, jsme některé naplánované opravy a modernizace na letní prázdniny, začali zajišťovat již nyní a to za aktivní pomoci pedagogů. Konkrétně třídíme a vyřazujeme spotřební materiál a pomůcky ve 2 skladech, včetně pořízení nových regálů a jejich vymalování a zajišťujeme úplně novou audio-vizuální klubovnu. Tedy vše to, co bylo naplánované na letní prázdniny, kdy zároveň organizujeme 6 pobytových táborů a soustředění a 8 týdenních programů příměstské rekreace, zajišťujeme již nyní.

Ilustrační foto
Vláda při odložení voleb na Teplicku jednala mimo svou pravomoc

Pracovníci chodí DDM chodí normálně do práce?

Všichni technicko – hospodářští pracovníci mají normální 8 hodinovou pružnou pracovní dobu a pedagogové volného času, kteří mají normálně tzv. nepravidelně rozloženou pracovní dobu, mají stanoveny jak úkoly v DDM, tak zejména pedagogické úkoly zajišťované doma ( home office) rovněž v běžném rozsahu 40 hodinové týdenní pracovní doby. Co se týká některých pracovních aktivit pedagogů vykonávaných mimo DDM, tak se jedná jak o úpravu Plánu činnosti pro tento školní rok od 13.3.2020, tak o přípravu nového plánu na nový školní rok 2020/21 tak, aby byl připraven k 1.6.2020, kdy připravujeme velkou propagační akci „vyzkoušet si kroužky nanečisto“ jako součást podpory prodeje. Samozřejmě za předpokladu, že od května budou opět školy otevřeny.

DDM v TeplicíchZdroj: Deník/ Z. Traxler

Co připravujete nového jako pomoc rodičům a zejména dětem, když nemohou navštěvovat různé zájmové aktivity v DDM?

Po vzoru ZŠ, kdy se vyučuje on-line jsme prostřednictvím webu a FB připravili akci s názvem „život v karanténě očima dětí“, která má 3 části, zaměřené na výrobu videa , nebo foto reportáže, dále na sepsání krátké povídky a na namalování příběhu. Tato akce je určena všem dětem, nejedná se pouze o děti z kroužků DDM. Bližší informace jsou na webu. Přiřadit foto s propagací „život v karanténě očima dětí“. Snažíme se také připravit metodický materiál, „tréninkový plán“ pro některé taneční a florbalové kluby tak, aby podle videa mohli účastníci samostatně doma „trénovat“ a nejen se zabavit a rozptýlit, ale také zdokonalit svoji choreografii, nebo techniku hry.

Vaši zaměstnanci se zapojili do šití roušek. Je to tak? Kde jinde ještě pomáhají?

Ano. Nejdříve doma a nyní máme již šicí stroj v DDM, a tak jako doplněk k normální práci v DDM šijeme roušky. Dále vyhodnocujeme různé alternativy další potřebné pomoci, jako je např. zapojení pedagogů do poradenské a informační služby, nebo pomoc při zajištění péče o malé děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému. Tyto humanitární programy nejsou ještě realizovány, jsou v přípravné podobě a tímto vyzývám kompetentní pracovníky ve zdravotnictví, nebo jiných službách, aby se v případě zájmu, i o jiné formy spolupráce, na mně obrátili.

Máte nějaké důležité informace pro děti a rodiče k zahájení činnosti kroužků, k organizování naplánovaných akcí včetně prázdnin?

Neustále monitorujeme vývoj stávající situace a jakmile bude rozhodnuto o ukončení nouzového stavu a možnosti zahájit činnost v DDM, tak budeme všechny informovat. Bohužel, podle stávajících zpráv, je předpoklad prodloužení nouzového stavu ještě do 11. května (O prodloužení do 11. května rozhodla vláda 1. dubna. Schválit ho ale musí Poslanecká sněmovna, která se má sejít 7. dubna, pozn. Red.), což by znamenalo, že bychom zrušili některé připravené akce jak na Velikonoční prázdniny, tak některé významné akce jako je „Den Země v BZ“ a „Pálení čarodějnic“. Protože součástí akce „Den Země v BZ“ byla i výstava výtvarných děl dětí ze ZŠ a ZÚ DDM. Výstava tak bude v náhradním termínu a nově jsme upravili pravidla soutěže tak, aby se mohly zúčastnit i děti, které mají nyní neplánované prázdniny. Děkuji touto cestou městu Teplice za finanční podporu obou uvedených akcí z dotačního titulu podpory kulturních akcí a kterou pravděpodobně vrátíme, protože se akce neuskuteční. Všechny aktuální informace lze najít na našem webu.

A další akce, které jsou v ohrožení?

Na závěr školního roku máme tradičně připraveny velké a prestižní akce, které se mohou realizovat venku a s ohledem na stávající situaci jsou pochopitelné mnohé ohroženy. Konkrétně přehlídky zájmové činnosti jak v rámci „zahájení lázeňské sezóny“, nebo jako „akademie“ v DK, nebo Olympiáda MŠ. Již jsem se zmínil, že jsou zrušeny soutěže MŠMT, na které navazují i některé výchovné a preventivní akce jako je „BESIP“ pro 3.-4. tř. a 6.-7. tř. ZŠ , které jsou také zrušeny. Potvrzuji, že byly také zrušeny soutěže Českého florbalu, viz členská základna více jak 200 registrovaných hráčů Dynama Teplice – ZÚ DDM a tudíž nemohli být vyhlášeni vítězové kategorií. Předpokládá se v pokračování soutěží až od září.

Natáčení klipu ústecké kapely Idio&Idio k písničce Jak na pank.
Kapela Idio&Idio odvysílá svůj koncert z teplického Knaku online

Kdy obnovíte činnost?

Chtěli bychom 1. května, ale vše je odvislé od rozhodnutí o nouzovém stavu. Co se týká obnovení činnosti v pravidelných ZÚ, tak za předpokladu zahájení školní docházky od 1.5.2020 samozřejmě také DDM Teplice zahájí tuto činnost . Pokud to bude možné – viz vedení 70 % těchto kroužků externími pedagogy volného času, tak bychom jako jistý druh kompenzace prodloužili činnost ZÚ až do konce školního roku.

Jak je to s poplatky za stornování?

Budeme se tím zabývat společně se zřizovatelem i v rámci Sdružení domů dětí a mládeže v ČR, jehož je DDM Teplice členem. Je nutné postupovat společně a pokud možno ve shodně, v souladu s právem , reálnými finančními možnostmi DDM, i očekáváním klientů. Opět i o těchto opatřeních , včetně upřesnění termínu zahájení i ukončení pravidelné zájmové činnosti ve druhém pololetí školního roku 2019/20, budou klienti informováni. Protože DDM Teplice zajišťuje 14 různých pobytových i jiných forem prázdninových akcí, které jsou z větší části již obsazeny a zaplaceny, tak očekávám dotazy k možnému potvrzení realizace, nebo zrušení. Chci věřit, že se situace v souvislosti s coronavirovou epidemií do letních prázdnin natolik zlepší, že bude možné všechny prázdninové akce zajistit. DDM Teplice bude i v tomto ohledu jednat v souladu s rozhodnutím Úřadu vlády a Hlavní hygienické stanice a samozřejmě potvrzuji, kdyby nebylo možné objednané prázdninové akce zajistit, že budou vráceny všechny nečerpané finance, tedy plná úhrada poplatků.

Lea Kernerová