Lanovka byla postavena v letech 1950 –1952 a se svými 2348 metry byla nejdelší ve střední Evropě. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z Komárky dohlédnout až na vrcholky Krkonoš. (mm)