Budova A Gymnázia Teplice je v seznamu chráněných památek České republiky zapsána pod katalogovým číslem 1000155438, a to už od roku 1958.

Rozsáhlá oprava fasády proběhla v roce 1995. Tehdy ji prováděla firma GHS a finančně nám na ni půl miliónem korun přispěl Okresní úřad Teplice.

Nyní v srpnu 2020 se pouštíme do drobné opravy - i ta však musí být schválena oddělením památkové péče teplického magistrátu. Jde o opravu plastik zdobících bránu u vjezdu do dvora budovy z Alejní ulice.

Lev nese znak Teplic a medvěd znak Šanova. Jak je patrné ze snímků, jsou obě plastiky rozpraskané a jejich oprava je už opravdu potřebná. Restaurátorský záměr zpracoval akademický malíř Libor Pisklák, který je držitelem oprávnění vydaného Ministerstvem kultury ČR k provádění restaurátorských prací na památkově chráněných objektech. Nyní se provádějí průzkumné práce a v příštích týdnech proběhne samotné restaurování. Celkové náklady předpokládáme v objemu cca 170 tisíc korun. 

Zdeněk Bergman